Polimex Infrastruktura sp. z o.o.

ID
Zakres działalności

Polimex Infrastruktura to doświadczeni specjaliści, doskonale znający branżę infrastrukturalną i kubaturową. Oferujemy kompleksową realizację złożonych organizacyjnie i technicznie projektów, w zakresie:

  • projektowania i budowy infrastruktury drogowej i mostowej ,
  • projektowania i budowy obiektów kubaturowych,
  • budowy infrastruktury hydrotechnicznej,
  • pełnienia kompleksowej usługi nadzoru nad realizacją robót
  • oraz zarządzania kontraktem (Konsultant, Inwestor Zastępczy).

Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. (wcześniej: Infrastruktura Drogowa Sp. z o.o.) została powołana do życia dnia 22.10.2015 r. i wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595576.

Polimex Mostostal S.A. posiada 100% udziałów Spółki.

Administratorem danych osobowych jest Polimex Infrastruktura sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa. Dane osobowe osób kontaktujących się z nami będą przetwarzane w celu identyfikacji kontaktującego się oraz obsługi zapytania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnych jest w Polityce Prywatności (Pokaż informacje o przetwarzaniu danych osobowych). Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami przed wysłaniem do nas zapytania.