Zakres działalności

Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. jest firmą produkcyjno-budowlano-usługową. Specjalizujemy się w prefabrykacji i montażu kompletnych urządzeń oraz instalacji przemysłowych, a także ich remontach i modernizacjach.

Jesteśmy sprawdzonym partnerem, który oferuje swoje usługi zarówno w kraju, jak i zagranicą. Działamy praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu, poczynając od przemysłu rafineryjnego, petrochemicznego i gazowego, chemicznego poprzez energetyczny i koksowniczy, a na hutnictwie i przemyśle cementowym kończąc. Dodatkowo wykonujemy roboty z zakresu budownictwa inżynieryjnego (obiekty ochrony środowiska).

Naszym celem nadrzędnym jest satysfakcja klienta poprzez zapewnienie kompletnej i profesjonalnej obsługi oraz terminowego wykonania prac.

Ludzie, technologie i systemy
  • Naftoremont-Naftobudowa to znana i rozpoznawalna marka w całej Europie.
  • Od prawie 75 lat uczestniczymy w budowie, rozwoju i utrzymaniu polskiego i zagranicznego przemysłu petrochemicznego i chemicznego.
  • Długotrwałe relacje z klientami, mocny dorobek referencji owocujący pozyskiwaniem nowych projektów.
  • Skuteczne i efektywne Zintegrowane Systemy Zarządzania (jakością, środowiskiem, zdrowiem i bezpieczeństwem), wdrożone zgodnie z normami ISO.
  • Wysoka jakość produktów i usług potwierdzona międzynarodowymi certyfikatami np. PED, SCC, itp.
  • Kontrakty realizowane w oparciu o solidne zarządzanie projektami (PMI) i podejście zorientowane na klienta.
  • Kompletny zestaw oferowanych usług, w tym badania nieniszczące (NDT) dla spoin.
  • Wiedza i doświadczenie wynikające z wieloletniej praktyki w realizacji różnych projektów.
  • Wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel posiadający umiejętności rozwiązywania problemów technicznych na każdym etapie projektu: od planowania projektu, poprzez realizację, aż do zakończenia projektu.
NN
Fix
Fix