Referencje

References
Instalacje przemysłowe
 • Klient: PKN ORLEN SA
  Zakres prac: Prace mechaniczne na Instalacji Olefiny II w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku.  
  Rok: 2016
 • Klient: PKN ORLEN SA
  Zakres prac: Montaż instalacji OSBL na Metatezie w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku.
  Rok: 2016
 • Klient: PKN ORLEN SA
  Zakres prac: Modernizacja kolumny BDA – 103 na Instalacji Butadien II w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku.
  Rok: 2016
 • Klient: Polimex- Mostostal projekt Kozienice
  Zakres prac: Wykonanie i dostawa kanałów spalin, scalenie kanałów powietrza i spalin bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej 1075 MWe brutto w ENEA Wytwarzanie SA
  Rok: 2015
 • Klient: Ruhrkühlturm Engineering GmbH
  Zakres prac: Montaż chłodni kominowej.
  Rok: 2015
 • Klient: PKN ORLEN SA
  Zakres prac: Prace montażowo – mechaniczne na Instalacji PTA w Zakładzie Produkcyjnym we Włocławku.
  Rok : 2015
 • Klient: Praxair Inc.
  Zakres prac: Montaż chłodni kominowej w ramach projektu T1300.
  Rok: grudzień 2014 – styczeń 2015
 • Klient: Konsorcjum Polimex – Mostostal S.A. – Tulcon SA
  Zakres prac: Modernizacja instalacji sprężonego powietrza w ramach projektów 3-37-006 i 30-37-048 Etap I  - Program Modernizacji Pirometalurgii w HMG Głogów.
  Rok: 2014
 • Klient: PKN ORLEN SA
  Zakres prac: Modernizacja Instalacji Krakingu Katalitycznego II. Modernizacja reaktora 01 – V1 w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku.
  Rok: 2014
 • Klient: LOTOS Serwis Sp. z o.o.
  Zakres prac: Prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowej platformy FPF – 1 remontowanej na terenie Gdańskiej Stoczni „Remontowa” S.A. dla firmy ITHACA ENERGY.
  Rok: 2013-2014
 • Klient: Grupa LOTOS SA
  Zakres prac: „Postój Remontowy Wiosna 2013”
  Rok: 2013
 • Klient: ORLEN Lietuva
  Zakres prac: Modernizacja Instalacji Krakingu Katalitycznego w Rafinerii w Możejkach. Modernizacja reaktora R-201.
  Rok : 2012
 • Klient: Tecnimont KT
  Zakres prac: Zaprojektowanie oraz montaż instalacji SR3 & TG1 Unit w rafinerii NYNAS w Ninashamn (Szwecja)
  Rok: maj 2011 – wrzesień 2012
 • Klient: ORLEN Projekt SA
  Zakres prac: Budowa Instalacji Claus II wraz z infrastrukturą w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płock.
  Rok: 2008 – 2011
 • Klient: BIS Production Partner OY
  Zakres prac: Prefabrykacja (w Polsce) i montaż rurociągów w Rafinerii w Naantali Finlandia.
  Rok: 2012
 • Klient: Indorama Polymers Rotterdam B.V.
  Zakres prac: Prefabrykacja i montaż rurociagów na instalacji SS2v.
  Rok: 2011/2012.
 • Klient: ORLEN Projekt S.A.
  Zakres prac: Budowa Instalacji Laboratoryjnej Fosgenowania TDI w zakładach ZACHEM S.A. w Bydgoszczy.
  Rok: 2011
 • Klient: Tecnimont KT.
  Zakres prac: Modernizacja instalacji HG3 w NYNAS Refinery w Ninashamn (Szwecja).
  Rok: 2011
 • Klient: Air Liquide Engineering SA
  Zakres prac: Montaż w Hamburgu instalacji przemysłowej tlenowni zdemontowanej w Karlsruhe, Niemcy, Projekt AL Aurubis.
  Rok: 2011.
 • Klient: PKN ORLEN SA
  Zakres prac: Prace w branży mechaniczno – montażowej, antykorozyjnej i izolacyjnej w ramach projektu „Budowa instalacji do produkcji Paraksylenu o wydajności 400 tys. ton/rok” – Węzeł Usuwania Aromatów ze Ścieków Instalacji Paraksylenu i Aromatów w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku.
  Rok: 2010
 • Klient: PKN ORLEN SA
  Zakres prac: Dostawa, prefabrykacja, montaż i prace antykorozyjne konstrukcji stalowych, rurociągów energetycznych i technologicznych. Montaż aparatów i urządzeń: zbiorniki, reaktory, pompy, chłodnice powietrza, wentylatory.
  Rok: 2010
 • Klient: Neste Jacobs
  Zakres prac: Prefabrykacja i montaż rurociągów, prefabrykację i montaż konstrukcji stalowych podestów, demontaż rurociągów na instalacji TL3 i TL4.
  Rok: 2010
 • Klient: Neste Jacobs
  Zakres prac: Prefabrykacja i montaż nowych kanałów powietrza dla pieców BA-10101A i BA-10101B, prefabrykację i montaż rurociągów, podestów, montaż nowych filtrów oraz palników w piecach BA-10101A i BA-10101B na instalacji TL3.
  Rok: 2010.
 • Klient: Neste Jacobs
  Zakres prac: Zakres pracy wykonanych na instalacji TL4 obejmował wymianę zaworów na rurociągach wysokociśnieniowych oraz wykonanie badań nieniszczących.
  Rok: 2010
 • Klient: Air Liquide Deutschland GmbH
  Zakres prac: Prefabrykacja i montaż  orurowania tlenowni w Oberhausen w Niemczech, Projekt Obalix.
  Rok: 2011.
 • Klient: Lurgi GmbH, Frankfurt nad Menem, Niemcy.
  Zakres prac: Montaż reformera, prefabrykacja i montaż rurociągów oraz montaż aparatów na instalacji HGU, Projekt AL Heracles Rotterdam, Holandia.
  Rok: 2009/2010
 • Klient: Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
  Zakres prac: Montaż wyposażenia instalacji tj. kompresorów powietrza i azotu, pomp, filtrów, tłumików, nalewaków; montaż kolumn rektyfikacyjnych, transformatora, zbiorników próżniowych, kontenerów sterujących; prefabrykacja i montaż rurociągów ciśnieniowych; projektowanie, prefabrykacja i montaż podestów do kompresorów, transformatora; montaż konstrukcji stalowej tj. kompletnych podestów do urządzeń, estakad, konsoli, podparć rurociągów, korpusów turbin i korpusów łączących kolumny rektyfikacyjne, klatki schodowej pomiędzy kolumnami rektyfikacyjnymi, wydmuchów; wykonanie prac izolacyjnych rurociągów i urzadzeń na obszarze instalacji; wykonanie kompletnych prac antykorozyjnych elementów izolacji; wykonanie prób ciśnieniowych, rozruch; Tlenownia, Kobierzyce. Rok: 2009.
 • Klient: Lurgi S.A., Kraków, Polska.
  Zakres prac: Montaż reformera, prefabrykacja i montaż rurociągów oraz sprzętu; Gdańsk, Polska. Rok: 2008/ 2009.
 • Klient: Technip KTI S.p.A., Rzym, Włochy.
  Zakres prac: Prefabrykacja i montaż reformera oraz rurociągów, montaż aparatów oraz konstrukcji stalowej w ramach instalacji HGU; Możejki, Litwa.
  Rok: 2008
 • Klient: SHELL, The Netherlands.
  Zakres prac: Modernizacja Instalacji Krakingu Katalitycznego w Rafinerii SHELL w Holandii.
  Rok: 2006
 • Klient: Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.
  Zakres prac: Zaprojektowanie i wykonanie sieci rurociągowych, gazociągowych, wodociągowych, konstrukcji stalowych estakad, etażerek, robót fundamentowych w ramach projektu „Modernizacja Wydziału produkcji Węglopochodnych”.
  Rok: 2005
Zbiorniki
 • Klient: REM Serwis Czechowice – Dziedzice
  Zakres prac: Modernizacja i remont zbiornika magazynowego M1 o objętości V = 32 000 m2 na terenie Oddziału Czechowice w LOTOS Terminal SA
  Rok: kwiecień – wrzesień 2016 r.
 • Klient: Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
  Zakres prac: „Budowa jednego zbiornika magazynowego uniwersalnego o pojemności 10 000 m3 w bazie Paliw nr 5 w Emilianowie”
  Rok: 2012
 • Klient: PKN ORLEN SA
  Zakres prac: „Rozbudowa pojemności magazynowej i ekspedycyjnej dla Aromatów na Wydziale Komponowania w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen w Płocku – zbiorniki Z 71, Z 72, Z 73” – dostawa i montaż zbiorników szt. 3 o pojemności V=9600 m3 z podwójnym dnem i płaszczem osłonowym, dostawa i montaż rurociągów technologicznych i energetycznych.
  Rok: 2010
 • Klient: Botlek Tank Terminal B.V./Polimex-Mostostal SA
  Zakres prac: Kompleksowa budowa terminala zbiornikowego na oleje spożywcze i paliwa płynne o łącznej pojemności V= 185 000m³ (36 zbiorników), w szczególności wykonanie dokumentacji projektowej, prefabrykacji i montażu zbiorników, wszystkich prac budowlanych, konstrukcji stalowych oraz rurociągów, dostawy i montażu urządzeń, robót elektrycznych, AKPiA oraz prac antykorozyjnych i izolacyjnych.
  Rok: 2010/2011
 • Klient: Geldof Metaalconstructie N.V. Harelbeke, Belgia
  Zakres prac: Montaż zbiornika magazynowego ze stali CS, z podwójnym płaszczem oraz podwójnym dachem pływającym o pojemności V = 60 000m³ dla Rafinerii Petrom, Ploesti, Rumunia.
  Rok: 2010
 • Klient: Südzucker Polska SA
  Zakres prac: Montaż zbiornika magazynowego odcieku z dachem stałym V= 35.000 m³.
  Rok: 2009
 • Klient: Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o., Polska
  Zakres prac: Budowa 2 zbiorników magazynowych wraz z infrastrukturą EPC(M) w Bazie Paliw Nr 1 w Koluszkach, Polska, 2 x V=15 000m³.
  Rok: 2009.
 • Klient: Oiltanking Stolthaven Antwerp N.V.
  Zakres prac: Prefabrykacja i montaż 15 zbiorników o łącznej pojemności V= 552.500 m³.
  Rok: 2007/2009
 • Klient: Neste Oil Oyj Porvoo, Finlandia
  Zakres prac: Montaż i dostawa 1 zbiornika magazynowego ze stali węglowej na instalacji Biodiesel w Porvoo, Finlandia; V= 15 000 m³.
  Rok: 2008
 • Klient: Cryospain S.L., Madryt, Hiszpania
  Zakres prac: Montaż 2 zbiorników ze stali węglowej oraz stali stopowej 304L( 1 x zbiornik na ciekły azot, 1 x zbiornik na ciekły tlen)  w Rybniku, Polska; V= 2 000 m³- 1 szt., V= 1 500 m³- 1 szt.
  Rok: 2008.
 • Klient: JPM Ingenieurtechnik GmbH Henstedt-Ulzburg, Niemcy
  Zakres prac: Montaż 14 zbiorników ze stali węglowej w Amsterdamie, Holandia; V= 22 000 m3.
  Rok: 2007/2008
 • Klient: Geldof Metaalconstructie N.V. Harelbeke, Belgia.
  Zakres prac: Montaż zbiornika ze stali węglowej w Willebroek, Belgia; V= 540 m3.
  Rok: 2006
Piece przemysłowe
 • Klient: PKN ORLEN SA
  Zakres prac: Remont pieca – Reformera H 101 na instalacji Wytwórni Wodoru i w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku.
  Rok: 2011
 • Klient: Shell Deutschland Oil GmbH
  Zakres prac: Prace remontowe pieca do podgrzewnia ropy naftowej i pieca próźniowego oraz prace remontowe na instalacji Visbreakingu, Rafineria Rheinland, Niemcy.
  Rok: 2011
 • Klient: Tulsa Heaters INC
  Zakres prac: Dostawa i montaż dwóch pieców cylindrycznych BA-201/II - vacuum heater i BA-1201/II - crude heater) w Naantali, Finlandia.
  Rok: 2011
 • Klient: Heurtey Petrochem SA, Vincennes, Francja
  Zakres prac: Prefabrykacja, dostawa i montaż pieca krakingowego F902 dla Solvay Tavaux, Francja.
  Rok: 2009
 • Klient: Heurtey Petrochem SA, Vincennes, Francja
  Zakres prac: Prefabrykacja i dostawa wężownic radiacji dla Pieców Platformowych 440-F-01/02/03/04, Gdańsk, Polska.
  Rok: 2008/ 2009
 • Klient: Grupa Lotos SA, Gdańsk, Polska.
  Zakres prac: Montaż elementów pakietu pieców cylindrycznych 0120-F1/F2 wraz z malowaniem i orurowaniem dla instalacji CDU/VDU, Gdańsk, Polska.
  Rok: 2008/ 2009
 • Klient: AB Mazeikiu Nafta Juodeikiai, Możejki, Litwa.
  Zakres prac: Remont pieców na instalacji LK1; Rafineria Możejki, Litwa.
  Rok: 2007/ 2008
 • Klient: Technip KTI S.p.A., Rzym, Włochy
  Zakres prac: Montaż reformera; Rafineria Możejki, Litwa.
  Rok: 2007/ 2008
 • Klient: AB Mazeikiu Nafta Juodeikiai, Możejki, Litwa
  Zakres prac: Demontaż 2 pieców KR-101 i KR-101/1 na instalacji LK-2 S-100; Rafineria Możejki, Litwa. Rok: 2007
 • Klient: Technip KTI S.p.A., Rzym, Włochy
  Zakres prac: Dostawa materiałów i prefabrykacja warsztatowa konstrukcji stalowej reformera w ramach instalacji wodoru; Rafineria Możejki, Litwa.
  Rok: 2007
 • Klient: Technip KTI S.p.A., Rzym, Włochy
  Zakres prac: Dostawa konstrukcji pieców KR-601/1 i KR-601/2; Rafineria Możejki, Litwa.
  Rok: 2007/ 2008
 • Klient: Technip KTI S.p.A., Rzym, Włochy
  Zakres prac: Revamping 2 pieców próżniowych KR-601/1 i 601/2; Rafineria Możejki, Litwa.
  Rok: 2007/ 2008
 • Klient: ABB Lummus Heat Transfer B.V Haga, Holandia
  Zakres prac: Instalacja Hydrokrakingu. Prefabrykacja konstrukcji stalowej 6 szt.pieców BA 71001, BA 71002, BA 71003, BA 71004, BA 73001 i BA 75001 z włączeniem kanałów powietrza i spalin, aplikacja wyłożenia żaroodpornego, prefabrykacja i montaż wężownic, modularyzacja radiacji i konwekcji w porcie w Gdyni; Rafineria Neste Oil Oyj, Porvoo, Finlandia.
  Rok: 2005/ 2006
Obiekty proekologiczne
 • Klient: RAF – EKOLOGIA Sp. z o.o.
  Zakres prac: Remont komina Spalarni Odpadów Przemysłowych i Medycznych w reżimie stójki remontowej. Prefabrykacja segmentów stalowych komina oraz demontaż starego komina.
  Rok: 2015
 • Klient: Inżynieria Rzeszów S.A.
  Zakres prac: Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle.
  Rok: 2015
 • Klient: PKN Orlen S.A.
  Zakres prac: Wykonanie zbiorników wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i orurowaniem w ramach projektu „Budowa Węzła Utylizacji Osadów Płynnych”. Zbiorniki cylindryczne T6A, T6B, T1, T2, zbiorniki stożkowe T3, T4, T5.
  Rok: 2005 – 2006
 • Spalarnia odpadów - projekt budowlany, projekty wykonawcze, demontaż w Niemczech, transport i montaż spalarni odpadów w Polsce/ Dąbrowa Górnicza. Zakres robót: demontaż i montaż ok. 2.000 ton urządzeń i konstrukcji, roboty elektryczne i AKPiA, roboty izolacyjne, modernizacja budynków magazynowych i socjalno-administracyjnych, kanalizacja sanitarna, drogi place, ogrodzenie i oświetlenie terenu
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków przemysłowo- deszczowych na terenie bazy paliw nr 10 w Kawicach, w tym: roboty ogólnobudowlane, zewnętrzne sieci technologiczne z rurociągami, instalacje elektryczne i AKPiA
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowości 9.500 m3/dobę; dostawa urządzeń, roboty budowlano- montażowe, rozruch mechaniczno- technologiczny
 • Wykonanie stanu surowego oczyszczalni ścieków komunalnych w Hannoverze
 • Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 320 m3/dobę w Węgrzycach, woj. małopolskie
 • Budowa oczyszczalni ścieków "Hydrocentrum" o przepustowości 1000 m3/dobę w Bliznej, woj. podkarpackie
 • Projekt i kompleksowe wykonawstwo oczyszczalni ścieków o przepustowości 150 m3/dobę w Przeginii Duchowej, woj. małopolskie
Gazociągi
 • Klient: GAZ – System
  Zakres prac: Budowa gazociągu DN700 Szczecin – Lwówek, Etap I gazociąg DN700 Szczecin – Gorzów Wielkopolski, Etap II Gazociąg DN 700 Gorzów Wielkopolski – Lwówek”. Gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa o łącznej długości 188,350 km realizowany od Tłoczni Gazu w Goleniowie do Węzła w Lwówku wraz z infrastruktura niezbędną do jego obsługi: rozbudowa Tłoczni Gazu w Goleniowie, Zespoły Zaporowo – Upustowe w Małkocinie, Kolonii Kiczarowo, Przywodziu, Buszowie, Przytocznej, Stacja Śluz w Ciecierzycach oraz Węzeł Lwówek.
  Rok: 2012-2015

Rynek Krajowy

 • Orlen
 •  Lotos
 • KGHM
 •  Grupa Azoty

Rynki zagraniczne

 • Klienci końcowi: Total; Statoil; Neste; Shell; Exxon Mobil
 • Firmy inżynieryjne: Technip; Neste Jacobs; Selas-Linde; CB&I;