Diament Polskiej Infrastruktury i Budownictwa 2018 dla Polimex-Mostostal

Diament IiB

 

Podczas X jubileuszowej konferencji „Infrastruktura Polska & Budownictwo”, która odbyła się 20 lutego w Warszawie Prezes Zarządu Krzysztof Figat odebrał nagrodę Diament Infrastruktury i Budownictwa w kategorii Lider Bezpieczeństwa przyznaną dla Polimex-Mostostal S.A.W tym roku Kapituła Konkursu „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa” podjęła decyzję o przyznaniu Polimex-Mostostal S.A. nagrody w kategorii „Lider bezpieczeństwa”.

Nagroda została wręczona na ręce Prezesa Zarządu Krzysztofa Figata podczas gali wieńczącej jubileuszową edycję konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo 20 lutego w hotelu The Westin w Warszawie.

„Jest to dla nas szczególne wyróżnienie. Tytuł Lider Bezpieczeństwa to dowód uznania, że cała Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal jest wiarygodnym pracodawcą dbającym o bezpieczne warunki i dobrą atmosferę pracy, który umiejętnie łączy społeczną odpowiedzialność biznesu z bezpieczeństwem pracy i bezpiecznym partnerem w biznesie.

Nasi ludzie to największa wartość firmy. Ich bezpieczeństwo to dla nas cel priorytetowy. Od lat prowadzimy liczne działania promujące bezpieczeństwo i poprawę warunków pracy we wszystkich obszarach naszej działalności. Tytuł Lider Bezpieczeństwa to nagroda i dowód uznania dla nas wszystkich – dla Polimex-Mostostal.” – powiedział Krzysztof Figat Prezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A.

 

Celem nagród „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa” jest promowanie osób i firm związanych z branżą, które poprzez swoje działania przyczyniły się do wzrostu wartości polskich przedsiębiorstw, a ponadto wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym, efektywnością ekonomiczną, innowacyjnością, etyką i odpowiedzialnością biznesową. Diamenty ukazują wartość dodaną, jaką wnoszą inwestycje w rozwój polskiej gospodarki.

W skład Kapituły decydującej o finalistach i laureatach „Diamentów Infrastruktury i Budownictwa” wchodzą:

 • Krzysztof Celiński – Prezes, Mobility Siemens
 • Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
 • Karol Heidrich – Dyrektor Generalny, Polska Izba Konstrukcji Stalowych
 • Prof. Zbigniew Kledyński – Prezes, Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 • Prof. Eugeniusz Koda – Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Zbigniew Kotlarek – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy
 • Prof. Piotr Olszewski – Dyrektor Instytutu Dróg i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
 • Wiktor Piwkowski – Członek Zarządu, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
 • Beata Radomska – Prezes, Executive Club
 • Prof. Leszek Rafalski – Dyrektor Naczelny, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • Rafał Schurma – Prezydent, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
 • Jan Styliński – Prezes, Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • Prof. Elżbieta Szmigiera – Dyrektor Instytutu Inżynierii Budowlanej, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
 • Prof. Witold Werner – Profesor zwyczajny Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Stanisław Żmijan – Zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury
 • Dr inż. Andrzej Żurkowski – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa