Naftoremont-Naftobudowa wykona remont podstawowej instalacji kompleksu petrochemicznego PKN ORLEN S.A. w Płocku

NN aktualność

 

Naftoremont-Naftobudowa, spółka wchodząca w skład z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, zawarła 7 października br. umowę z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. na realizację zadania w formule EPC „Remont Planowy Instalacji Wytwórnia Olefin 2 w ZP PKN ORLEN S.A. w Płocku”.

„Współpracujemy z PKN ORLEN. od wielu lat. Wykonanie planowanego remontu podstawowej instalacji kompleksu petrochemicznego w zakładzie produkcyjnym Wytwórni Olefin 2 w Płocku to kolejny, ale dziś największy dla nas, projekt realizowany dla PKN ORLEN Pomimo zaangażowania prawie 1200 osób zadanie to ma bardzo ambitny termin zakończenia. Jestem przekonany, że nasze wysoko wyspecjalizowane zespoły remontowe kolejny raz dotrzymają zaplanowanych w kontrakcie terminów i dostarczymy Klientowi oczekiwanych efektów.” – powiedział Krzysztof Figat – prezes zarządu Polimex Mostostal S.A.

Maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji tej umowy to 161.000.000 PLN netto, w tym kwota ryczałtowa – 149.483.165 PLN i kwota rozliczana powykonawczo – 11.516.835 PLN netto.

Prace główne na instalacji (remont podstawowy) wykonywane będą w okresie postoju instalacji w Płocku w ciągu niespełna 60 dni kalendarzowych w terminie od 12.04.2021 – 10.06.2021 r.

Termin zakończenia prac pozostałych i porządkowych: 30.09.2021 r.