Polimex Mostostal S.A. i Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. zawarły umowę podwykonawczą na wykonanie i dostawę kompletnego układu wyprowadzenia spalin projektu Budowy Bloku Energetycznego w Puławach

MHPS Puławy

 

W dniu 19 czerwca 2020 r. przedstawiciele zarządów spółek Polimex Mostostal S.A. podpisali umowę podwykonawczą z Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.

W ramach umowy Mitsubishi Hitachi Power Systems wykona i dostarczy kompletny układ wyprowadzenia spalin na potrzeby „Budowy Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach” wraz z usługami związanymi, tj. nadzorem nad montażem i uruchomieniem instalacji, wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzeniem szkolenia. Przedmiot Umowy nie obejmuje montażu układu. 

Umowa przewiduje podpisanie Protokoły Przyjęcia układu wyprowadzenia spali do Eksploatacji w dniu 31 października 2022 r.

Wynagrodzenie za wykonanie przez Zleceniobiorcę przedmiotu Umowy jest ryczałtowe i zostało ustalone na kwotę 22.600.000,00 EURO netto.

„Przed nami ambitne zadanie budowy bloku energetycznego w krótkim terminie i na terenie czynnie działających Zakładów Azotowych w Puławach. Nasza Firma Polimex Mostostal, jedna z największy polskich firm budowlanych, nie boi się takich wyzwań. To właśnie między innymi dzięki współpracy przy tym projekcie z renomowanymi i sprawdzonymi dostawcami rozwiązań technologicznych takimi jak Mitsubishi Hitachi Power Systems możemy czuć się spokojni o jakość i termin realizacji.– powiedział Krzysztof Figat prezes zarządu Polimex Mostostal S.A.

Generalnym Realizatorem Inwestycji „Budowy Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach” jest konsorcjum firm w składzie: Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, Polimex Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i SBB ENERGY S.A. z siedzibą w Opolu. Kontrakt na budowę bloku energetycznego opiewa na kwotę 1,16 mld zł netto, a całkowity budżet projektu wynosi 1,2 mld zł netto.

Zakres budowy obejmuje kompletny blok węglowy zawierający wszelkie urządzenia i instalacje technologiczne niezbędne dla kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.