Polimex Mostostal S.A. z bardzo dobrymi wynikami za 3Q 2022

3Q

Wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal po trzech kwartałach 2022 roku są zdecydowanie lepsze od wyników analogicznego okresu 2021 roku.  Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal po 9 miesiącach 2022 r. osiągnęły poziom o 81% wyższy niż w analogicznym okresie 2021 roku i wyniosły 2 873 mln PLN.

Wartość EBITDA Grupy Kapitałowej za III kwartały 2022 roku wyniosła 167 mln PLN (co stanowi marżę EBITDA na poziomie 5,8%) i jest wyższa o 45 mln PLN w porównaniu do wyniku za III kwartały 2021 r.

Wynik netto Grupy Kapitałowej za okres styczeń – wrzesień 2022 roku jest wyższy o 49 mln PLN od wyniku za analogiczny okres 2021 roku i wynosi 118 mln PLN co przekłada się na marżę zysku netto w wysokości 4,1% .

Wybrane dane finansowe za 3Q 2022 rok w mln PLN

w mln PLN IIIQ 2021 r. IIIQ 2022 r. zmiana w %

PRZYCHODY OPERACYJNE

1 588

 2 873

 81%

ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

95

138

45%

EBITDA

122

167

37%

WYNIK NETTO

69

118

71%

 

„Miło mi kolejny raz w tym roku zaprezentować tak dobre wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Pierwsze dziewięć miesięcy 2022 roku to 2 873 mln PLN przychodów ze sprzedaży i kolejne nowe kontrakty.

Zgodnie z zapowiedziami wzmacniamy nasz portfel zamówień o nowe projekty energetyczne i infrastrukturalne. Dla przykładu we wrześniu podpisaliśmy nowy duży kontrakt energetyczny na budowę źródła kogeneracyjnego oraz źródła ciepłowniczego rezerwowo-szczytowego dla PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. Podpisaliśmy umowę na budowę czterech zbiorników na produkty naftowe o poj. 5000 m3 i sześciu o pojemności 10 000 m3 na terenie Rafinerii Lotos w Gdańsku. Budujemy np. budynek magazynowy PANATTONI BTS Zakroczym oraz obwodnice miejscowości Koźmin Wielkopolski w ciągu drogi krajowej nr 15.  Zbudujemy też węzeł drogowy, który bezkolizyjnie połączy północną i południową część Wejherowa.

Jest to wynik konsekwentnej realizacji planu rozwoju, dywersyfikacji usług i intensywnej pracy nad wzmacnianiem portfela zamówień na kolejne lata. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że jest to przede wszystkim sukces naszych pracowników, których zaangażowanie i ciężka praca przekładają się na lepsze wyniki finansowe na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat.

Z optymizmem patrzymy na kolejne miesiące, choć nadal wyzwaniem dla nas jest niestabilna sytuacja na rynku pracy i dostępność materiałów budowlanych, co jest spowodowane przedłużającą się wojną na Ukrainie." – powiedział Krzysztof Figat prezes zarządu Polimex Mostostal S.A.

„Grupa Kapitałowa w po trzech kwartałach 2022 wygenerowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 138 mln PLN co stanowi wzrost o 45% w porównaniu do poprzedniego roku. Sytuacja na rynku nadal nas nie rozpieszcza, ale pomimo wielu napotykanych trudności po III kwartałach br., ponownie jak rok wcześniej najwyższe wyniki wypracowały Segmenty Energetyka i Produkcja (przychody i EBITDA) – oba segmenty stanowiły 74% całkowitych przychodów.

Płynność finansowa Grupy Kapitałowej utrzymuje się na stabilnym poziomie. Utrzymujemy ujemny poziom zadłużenia netto – na koniec III Q 2022 r. saldo środków pieniężnych przewyższało zadłużenie oprocentowane o 506 mln PLN.

Warto podkreślić, że nasz portfel zamówień na koniec września 2022 roku wynosi 4,0 mld PLN, co zapewnia nam stabilne przychody. W pipeline mamy prawie 17 mld PLN wartości aktualnie oferowanych projektów. Pracujemy nad dalszym zwiększeniem portfela rentownych zamówień. Dobre wyniki finansowe Polimex Mostostal to rezultat efektywnego zarządzania spółką, profesjonalizmu i zaangażowania pracowników, a także kontroli kosztów jaką utrzymujemy.” – dodał Maciej Korniluk wiceprezes zarządu Polimex Mostostal S.A.