Pozytywne wyniki Polimex Mostostal S.A. za I półrocze 2020 r.

IH2020góra

 

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal opublikowała pozytywne wyniki finansowe po pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku.

Pomimo utrzymującej się pandemii COVID-19 i wynikających z niej utrudnień w branży budowlanej, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za pierwsze półrocze 2020 roku osiągnęły poziom 724 mln PLN.

Wskaźnik EBITDA Grupy Kapitałowej za pierwsze sześć miesięcy 2020 roku wyniósł 50 mln PLN (co stanowi marżę EBITDA na poziomie 6,9%) i jest wyższy o 37 mln PLN w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.

Łączny wynik netto Grupy Kapitałowej za okres styczeń -czerwiec 2020 roku jest wyższy o 36 mln PLN od wyniku za pierwsze półrocze 2019 rok i stanowi 3,4% przychodów operacyjnych.

Wybrane dane finansowe za IH 2020 rok w mln PLN

IH2020

„Pierwsza połowa tego roku w naszej branży to okres zmagania się z ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii COVID-19 i utrzymaniem ciągłości realizacji naszych projektów. To także czas intensywnej pracy nad realizacją pozyskanych kontraktów i ciągła praca nad wzmacnianiem naszego portfela na kolejne miesiące 2020 roku i kolejnych lat. Pomimo mało korzystnych warunków, na tle branży możemy pochwalić się pozytywnymi wynikami finansowymi.

Staramy się, by zminimalizować wpływ epidemii na naszą pracę. Nie można zapomnieć o tym, że na nasz biznes składają się działania firm z różnych sektorów, które często korzystają ze wzajemnie wytwarzanych produktów czy usług i nie dotyczy to jedynie krajowego przemysłu. Większość realizowanych przez nas inwestycji planowanych była przed pandemią, stąd działanie w reżimie epidemicznym jest dla nas dużym wyzwaniem.” – powiedział Krzysztof Figat prezes zarządu Polimex Mostostal S.A.

„Grupa Kapitałowa w I półroczu tego roku wygenerowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 31 mln PLN (o 35 mln więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku). Największe przychody ze sprzedaży zostały osiągnięte, podobnie jak w I Q 2020 roku w Segmencie Produkcja i Energetyka – łącznie około 66%.

Pomimo wysokiej konkurencyjności na naszym rynku, sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal jest stabilna i pozwala na efektywne wykorzystanie naszych zasobów osobowych. Portfel zamówień na koniec czerwca 2020 roku wynosi 3,8 mld PLN i zapewnia nam stabilne przychody na okres dłuższy niż dwa najbliższe lata obrotowe.

Musimy nadal trzymać wysoką dyscyplinę kosztową we wszystkich naszych spółkach i pilnować efektywności pozyskiwanych i realizowanych przez nas projektów.dodał Maciej Korniluk wiceprezes zarządu ds. finansowych Polimex Mostostal S.A.

 „Nasza działalność operacyjna w perspektywie utrzymującej się pandemii wiąże się z szeregiem zmian i dodatkowych inwestycji jakie musieliśmy wprowadzić by utrzymać bezpieczeństwo na realizowanych przez nas projektach. Aby zminimalizować zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszej Firmie uruchomiliśmy szereg dodatkowych środków ostrożności by zabezpieczyć naszych pracowników przed koronawirusem.

 Kontynuujemy zaplanowaną dywersyfikację naszej działalności i zwiększamy swoją aktywność w segmencie budownictwa infrastrukturalnego i kubaturowego zarówno na rynku Klienta prywatnego, jak i publicznego. W pipeline mamy ponad 11,5 mld PLN wartości aktualnie oferowanych projektów, z czego dla naszej Grupy Kapitałowej wypada 8,3 mld PLN. Pandemia COVID-19 ograniczyła nam możliwości dynamicznego rozwoju na rynkach zagranicznych. Pomimo lockdown, w wynikach za I połowę 2020 roku prawie 40% naszej sprzedaży, czyli 276 mln PLN zrealizowaliśmy za granicą.” – dodał Przemysław Janiszewski, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych Polimex Mostostal S.A.