Spółka Polimex Budownictwo przystąpiła do porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju Sektora Fotowoltaiki

fotowoltaika

 

2 września br. spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal - Polimex Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. przystąpiła do Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki, które 16 grudnia 2021 r. podpisali przedstawiciele administracji rządowej oraz interesariusze sektora energetyki słonecznej w Polsce.

Stronami Porozumienia są przedstawiciele administracji rządowej: Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Minister Finansów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Edukacji i Nauki, Minister Aktywów Państwowych, Minister Rozwoju i Technologii, Minister Spraw Zagranicznych, a także przedstawiciele inwestorów, podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw dla sektora fotowoltaiki, organizacji otoczenia biznesu, jednostek finansowych i ubezpieczeniowych oraz przedstawiciele świata nauki.

Inicjatywa ta ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju branży, zwiększenie udziału krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych w łańcuchu dostaw oraz utworzenie stałej płaszczyzny współpracy Stron w kwestii dynamicznego rozwoju fotowoltaiki w Polsce, z naciskiem na zwiększenie krajowych korzyści ekonomicznych, technologicznych, energetycznych, środowiskowych i społecznych.

Przystąpienie do porozumienia wpisuje się w strategię działania Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal i plan dalszego rozwoju kompetencji firmy w realizacji projektów OZE.

 

Więcej o Porozumieniu: Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Portal Gov.pl (www.gov.pl)