Start instalacji urządzeń technologicznych w Nowej EC Czechnica

Siechnice kotły

Gotowy jest fundament turbiny parowej na placu budowy Nowej EC Czechnica. Rozpoczyna się instalacja pierwszych elementów wyposażenia technologicznego w tym  czterech kotłów szczytowo-rezerwowych. Budowa gazowej elektrociepłowni w Siechnicach pod Wrocławiem to priorytetowa inwestycja Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., należącego do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE.

Już blisko rok trwają prace związane z Nową EC Czechnica. Kamień węgielny pod tę inwestycję wmurowano 15 października 2021 r., a we wrześniu br., wykonawca zadania (konsorcjum firm Polimex Mostostal S.A. i Polimex Energetyka Sp. z o.o.) zakończył prace związane z wykonaniem fundamentów głównych urządzeń i obiektów. Prace fundamentowe na budowie prowadzone są od maja br. przez Polimex Budownictwo.

- Realizowane na budowie prace każdego dnia zbliżają nas do uruchomienia Nowej Elektrociepłowni Czechnica. Obiekt będzie zasilany niskoemisyjnym paliwem gazowym. Dzięki zastosowanej technologii poprawi się jakość powietrza w regionie. Nie tylko wyeliminowana zostanie emisja ze spalania paliw stałych, ale znikną również uciążliwości związane z obsługą zagospodarowania ubocznych produktów spalania – mówi Andrzej Jedut, Prezes KOGENERACJI.

We wrześniu zakończono realizację fundamentu turbozespołu parowego, którego ostatnim elementem było wykonanie płyty górnej o wymiarach 19,6 m x 7,5 m i wysokości płyty od 2,6 do 2,9 m, płyta ta jest zabudowana na poziomie 8,2 m ponad gruntem i oparta na 6 słupach żelbetowych. Samo betonowanie płyty górnej trwało ponad 10 godzin bez przerwy i zakończyło się o 3.30 nad ranem. Do wykonania całego fundamentu pod turbinę parową zużyto  ponad 110 ton stali zbrojeniowej i ok. 775 m3 betonu konstrukcyjnego (ta ilość wystarczyłaby na fundamenty ponad 70 domków jednorodzinnych).

Konstrukcje stalowe budynku głównego, przygotowania gazu i kotłowni szczytowo-rezerwowej osiągnęły już docelową wysokość. Na pierwszych budynkach trwa już montaż pokrycia dachu i obudów zewnętrznych w docelowej kolorystyce. Prace angażują każdego dnia blisko 200 osób. Wykonawcy wykorzystują dwa żurawie wieżowe, kilka dźwigów samojezdnych oraz inny sprzęt ciężki niezbędny do wykonania zadania.

Teren budowy został przygotowywany do transportu i rozładunku ciężkich elementów wyposażenia technologicznego. Właśnie dotarły 2 kotły szczytowo-rezerwowe, których transport z Fabryki Kotłów SEFAKO w Sędziszowie wymagał wielu pozwoleń i uzgodnień. Konwój z kotłami podróżował specjalnymi samochodami ciężarowymi, w czterech etapach nocami, trasa przejazdu to ok. 340 km. Każdy z kotłów waży ponad 80 ton czyli tyle ile lokomotywa, ma ponad 8 metrów długości, 5 metrów szerokości i ponad 5 metrów wysokości.

- Budowa nowej elektrociepłowni EC Czechnica w Siechnicach to jedna z kluczowych inwestycji realizowanych przez nas dla PGE Energia Ciepła i nasz kolejny strategiczny projekt energetyczny. Cieszy mnie fakt, że inwestycja posuwa się do przodu. Jest to wynik zaangażowania zespołów Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal i dobrej współpracy z Zamawiającym – podsumowuje Krzysztof Figat Prezes Polimex Mostostal.

Kolejne 2 kotły przyjadą na plac budowy w Siechnicach 30 września br. Wtedy rozpocznie się ich zabudowa w budynku kotłowni szczytowo-rezerwowej. To kotły wodne typu KOG-38 przystosowane do opalania gazem, przeznaczone są do podgrzewania wody do celów grzewczych. Docelowo kotłownia szczytowo-rezerwowa będzie głównie wykorzystywana w okresach o podwyższonym zapotrzebowaniu odbiorców na ciepło jako uzupełnienie mocy produkcyjnych nowo powstającego bloku gazowo-parowego.

- Niskoemisyjne, ekologiczne i wysokosprawne kotły gazowe KOG38 to jeden z naszych flagowych produktów, wyprodukowany w oparciu o własną technologię. Budowanie produktów w oparciu o własne know how jest wartością, która daje komfort długoterminowej stabilizacji i rozwoju komplementarności oferty SEFAKO kierowanej do klienta.
Projekt EC Czechnica posiada bardzo ambitne wyzwania w obszarach projektowym a także harmonogramowym, produkcyjnym i logistycznym. Jesteśmy jednak pewni, że dzięki wzajemnej współpracy osiągniemy wspólny sukces.

Należy podkreślić, że udział Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. w tworzeniu nowych źródeł ciepła wpisuje się w trend transformacji niskoemisyjnej gospodarki energetycznej w Polsce opartej na paliwie gazowym – stąd dostarczane w ramach realizacji kontraktu kotły KOG38 będą spełniać wymagające normy emisji spalin, co jest potwierdzeniem mocnej pozycji naszej Spółki w czołówce europejskich firm - producentów kotłów dla przemysłu, ciepłownictwa i energetyki zawodowej - dodał Jacek Boruciński Prezes Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2020 (MF EOG 2014-2021) w ramach obszaru priorytetowego Środowisko, gdzie realizowany jest Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, którego Operatorem jest Ministerstwo Klimatu przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz pożyczek preferencyjnych z programów NFOŚiGW ( „Energia Plus" i „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach MF EOG 2014-2021”).

 

Obrazki galerii: