JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2022