Aktualności

RSS

Oferta na budowę Centrum Biblioteczno–Informacyjnego, na kwotę blisko 55 mln zł, złożona przez Polimex-Mostostal, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu ogłoszonym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. W dniu 30 czerwca br. oferta Polimex-Mostostal została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny na budowę Centrum Biblioteczno–Informacyjnego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury. Cena brutto oferty wynosi 54 798 tys. zł. Polimex-Mostostal…
W dniu 23 czerwca 2008 r. Polimex-Mostostal podpisał znaczącą umowę z Technip Polska w ramach Programu 10+ dla Grupy LOTOS. Umowa dotyczy prefabrykacji i montażu rurociągów wraz z malowaniem i izolacją oraz montażu aparatów, maszyn i pakietów dla instalacji MHC (hydrokrakingu). Szacunkowe wynagrodzenie Polimex-Mostostal za wykonanie prac wyniesie 221 157 tys. zł. netto (słownie: dwieście dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). Polimex jest jednym z najbardziej liczących się producentów…
Polimex-Mostostal dostarczy kolejne konstrukcje stalowe dla Grupy Lotos. Dnia 09.05.2008 r. Polimex-Mostostal S.A. podpisał kolejny kontrakt z Grupą Lotos na dostawę i montaż kilku tysięcy ton konstrukcji stalowych pod rurociągi technologiczne i media pomocnicze dla zakładu w Gdańsku w ramach Programu 10+. Kontrakt obejmuje również wykonanie płyty Żelbetowej dla instalacji LPG oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowej, a także opracowanie dokumentacji warsztatowej. Wartość kontraktu wynosi 21.770.…
Polimex-Mostostal zwiększył udział w Zakładach Remontowych Energetyki Kraków do 70 proc. Spółka za kwotę 247,5 tys. zł nabyła 27proc. udziałów w ZRE Kraków, świadczących usługi na rzeczprzemysłu energetycznego i budowlanego. W dniu 13 maja 2008 r. Polimex-Mostostal S.A. za kwotę 247,5 tys. zł nabył od Budimex Dromex S.A. 4 950 udziałów w Zakładach Remontowych Energetyki Kraków Sp. z o.o., stanowiących 26,61 proc. kapitału zakładowego. Od stycznia br. Polimex-Mostostal był już posiadaczem 42,73 proc. udziałów w…
Polimex-Mostostal zakończył I kwartał 2008 r. znacznie lepszymi wynikami niż planowano. W porównaniu do I kwartału 2007 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły w I kw. 2008 r. o 38,3 proc. i wyniosły 920,7 mln zł. Zysk netto w porównywanym okresie wzrósł o 6,7 proc. i sięgnął 29,8 mln zł. Po pierwszym kwartale 2008 r. zysk operacyjny wyniósł 59,7 mln zł i był o 34,2 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2007 r. Marża netto w I kw. 2008 r. wyniosła 3,2 proc. Portfel zamówień przekracza obecnie 5,3 mld zł…
Polimex-Mostostal jako lider konsorcjum wybuduje drogi dojazdowe do przeprawy mostowej w Płocku. Wartość kontraktu to prawie 60 mln zł brutto, z czego na Polimex przypada 26 proc. Dnia 16 kwietnia 2008 r. oferta Polimex-Mostostal (lidera konsorcjum) została wybrana jako najkorzystniejsza. Polimex-Mostostal zbuduje przedłużenie drogi dojazdowej krajowej do drugiej przeprawy mostowej w Płocku. Wybuduje odcinek od węzła Dobrzykowska do węzła Góry wraz z ul. Browarną. Wartość kontraktu wynosi ok. 59 974 tys. zł brutto…
Polimex-Mostostal zakończył 2008 r. z wyróżniającymi się na tle branży wynikami. Spółka zwiększyła swoje zaangażowanie za granicą oraz rozpoczęła realizację inwestycji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych Wyniki czwartego kwartału i 2008 r. są satysfakcjonujące. W IV kwartale 2008 roku: - przychody ze sprzedaży wyniosły 1.234.017 tys. zł. - zysk netto sięgnął 29.843 tys. zł. i był o 19.81 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2007 roku. W porównaniu do 2007 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły w 2008…