Akcjonariat Polimex Mostostal S.A.

Stan na:
Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Udział głosów (%)
1

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
PGNiG Technologie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie
- jako Inwestorzy działający łącznie i w porozumieniu *

156 000 097 65,93%
2

Bank Polska Kasa Opieki SA

13 629 376 5,76%
3

Pozostali - poniżej 5% kapitału zakładowego

66 989 329 28,31%
Razem 236 618 802 100,00%

* każdy z wymienionych wyżej inwestorów posiada po 16,48%

 

Stan wg. danych ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13.06.2019 r.