Akcjonariat Polimex Mostostal S.A.

Stan na:
Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Udział głosów (%)
1

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,

ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,

PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie,

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie,

- jako Inwestorzy działający łącznie i w porozumieniu*

157 750 097 64,75%
2

Pozostali akcjonariusze posiadający poniżej 5% akcji

85 868 705 35,25%
Razem 243 618 802 100,00%

* PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Enea S.A., PGNiG Technologie S.A., Energa S.A. posiadają po 16,19% akcji.

 

Stan wg. danych z dnia 17.04.2024 r.