Zakres działalności

Polimex Energetyka oferuje kompleksową realizację projektów energetycznych, zarówno w roli generalnego realizatora inwestycji, jak również w układach konsorcjalnych z innymi podmiotami, w tym z dostawcami technologii.

W portfolio realizacji znalazły się kontrakty dla największych polskich spółek prowadzących działalność w tym obszarze.

Polimex Energetyka oferuje kompleksowe usługi dla energetyki zawodowej, przemysłowej i komunalnej w zakresie:
  • budowy obiektów energetycznych „pod klucz”
  • usług projektowych
  • remontów i modernizacji
  • serwisu obiektów i urządzeń energetycznych i przemysłowych
  • ochrony środowiska
  • diagnostyki i badań technicznych
  • montażu kotłów energetycznych
  • montażu turbozespołów
  • specjalistycznych robót montażowych konstrukcji stalowych
  • dostawy i montażu konstrukcji stalowych

W portfolio realizacji znalazły się kontrakty dla największych polskich spółek prowadzących działalność w tym obszarze.