Referencje

Referencje
Remonty
 • Remonty kotłów OP 650 oraz przynależnych do nich instalacji i urządzeń przykotłowych w EDF Rybnik SA
 • Remonty kapitalne urządzeń pomocniczych kotłów OP 650 w EDF Rybnik.
 • Remonty generalne kotłów wodnych dla Spółki Energetycznej „Jastrzębie” SA
 • Remonty części ciśnieniowej kotłów WP-70 w PEC Gliwice Sp. z o.o.
 • Remont Kotła OOG-420 nr 7, zabudowanego na Wydziale Kotłowym w Zakładzie Elektrociepłowni Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA w Płocku
 • Remonty walczaków kotłów o wydajności od 210t/h¸ 1520t/h, w Elektrowni Skawina SA; Elektrociepłowni Kraków S.A.; Elektrowni Kozienice; Elektrowni Stalowa Wola
Modernizacje
 • Modernizacje kotłów OP650 w zakresie wykonania oraz wymiany gorącego leja oraz  II, III i V st ppp w Elektrowni „Rybnik” SA
 • Modernizacje kotłów WR-25 w EC Pniówek dla Spółki Energetycznej „Jastrzębie” SA
 • Modernizacje instalacji suchego z nawilżaniem odsiarczania spalin w Elektrowni „Rybnik” SA
 • Modernizacje elektrofiltrów bloków nr 1,4,5,6 oraz 7 w Elektrowni „Rybnik” SA
 • Modernizacja bloków nr 4 i 6 o mocy 120MW w Elektrowni Siersza SA i współudział w realizacji Instalacji Odsiarczania Spalin metodą półsuchą w Elektrowni Siersza SA
 • Rekonstrukcja bloków energetycznych nr 1 i 2 w PKE SA w Elektrowni Siersza w zakresie rurociągów wysokoprężnych i niskoprężnych pary i wody gorącej wraz z armaturą oraz urządzeń i układów pomocniczych.
 • Modernizacja parownika kotłów OP-380 nr 1 i 2 o wydajności 380t/h w Elektrociepłowni Kraków SA w celu ograniczenia emisji NOx
 • Adaptacje zespołów młynowo wapiennych na węglowe wraz z instalacją palnikową oraz dyszami OFA i zasobnikami węgla w Elektrowni „Rybnik” SA
 • Modernizacja konstrukcji stalowej podtorza o długości 396 mb dla suwnic remontowych SM-l, SM-2, SM-3 w nawie maszynowni budynku głównego w EDF Rybnik SA
Montaże
 • Wykonanie, dostawa oraz montaż kompletnych instalacji rurociągowych  oraz zbiornika przelewowego dla Elektrociepłowni EC1 w Bielsku-Białej
 • Montaż mechaniczny kotła i rurociągów zewnętrznych w Strangnas Energie AB (Szwecja)
 • Demontaż oraz montaż kotłów OP-210M o wydajności 210t/h w Elektrowni Skawina SA
 • Montaż kotłów CFB 72,2 kg/s dla PKE S.A. – Elektrownia Jaworzno II
 • Montaż 3-ch kotłów FM-120 –97 o wydajności 120t/h produkcji BABCOCK wraz z rurociągami i stacją RS w Tyre Company Dębica
 • Prefabrykacja i montaż rurociągów na instalacji Destylacji II w RN LOTOS w Gdańsku
 • Wykonanie, dostawa i montaż rurociągów technologicznych, wraz z montażem urządzeń technologicznych i armatury;  wykonanie zewnętrznych zbiorników wody oraz wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji wsporczych - estakad, wraz z wykonaniem, dostawą i montażem rurociągów zewnętrznych dla realizacji zadania „Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA”
 • Wykonanie rurociągów technologicznych, konstrukcji wsporczych oraz montaż urządzeń technologicznych pod rurociągi wchodzących w skład instalacji do produkcji ciekłego CO2 dla Messer Polska Sp. z o.o.
 • Wykonanie i zabudowa zbiornika ZSR1 dla uzyskania znamionowej wydajności instalacji rozładunku, magazynowania, transportu i przygotowania mączki biomasowej dla bloków 1-4 w Elektrowni „Rybnik” SA
Dostawy
 • Wykonanie i dostawa wężownic przegrzewaczy pary (I° i III° ) do kotłów OP-650 i AP-1650 w Elektrowni „Kozienice”
 • Wykonanie i dostawa kanałów spalin do kotła AP-1650 w Elektrowni „Kozienice”
 • Wykonanie i dostawa leja żużlowego do kotła AP-1650 nr 9 w Elektrowni „Kozienice”
 • Wykonanie i dostawa wężownic podgrzewacza wody kotła ECO 460 MW dla Elektrowni „Pątnów II”
 • Wykonanie i dostawa wężownic przegrzewacza pary III° kotła OP-230 w Elektrowni „Skawina”
 • Wykonanie i dostawa wężownic przegrzewacza pary dla PAK Konin
 • Prefabrykacja i dostawa części ciśnieniowych ECO i RH1 kotła 833 MW w BOT Bełchatów (ok. 2.660t)
 • Wykonanie i dostawa przegrzewacza pary pierwotnej III° do kotła OP650 dla Elektrowni "Kozienice" SA
 • Wykonanie i dostawa przegrzewaczy pary do kotłów OP-650 dla Elektrowni "Kozienice" SA
 • Wykonanie i dostawa podgrzewacza wody dla projektu Reno Nord (zgodnie z wymaganiami dyrektywy 97/23/EC) dla Babcock & Wilcox Volund ApS
 • Wykonanie i wymiana podgrzewacza wody w kotle OP-215 nr 3 w Zakładach Azotowych "Puławy" SA
 • Wykonanie i dostawa elementów przegrzewacza pary kotła OP-430 w EC Siekierki
 • Wykonanie i dostawa elementów rurowych przegrzewacza pary do kotła OP-380 w Elektrowni "Stalowa Wola" SA