Referencje

Referencje
PROJEKTY INWESTYCYJNE:
 • Dostawa i montaż konstrukcji stalowych, kanałów spalin oraz reaktora SCR dla budowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów AP-1650 nr 9 i 10 wraz z modernizacją elektrofiltrów w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
  Zakres prac: dostawa i montaż konstrukcji stalowej i kanałów w ilości: 3,452 ton.
  Klient: Rafako SA. Wartość kontraktu: ok. 60.00 mln PLN.
 • Prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowej  w ramach zadania pn.: „Budowa bloku gazowo-parowego o mocy 596MW w PKN Orlen w Płocku”
  Zakres prac: dostawa i montaż konstrukcji stalowej, w ilości: 3,500 ton oraz dostawa i montaż 27,320 m2 obudowy ścian i dachów.
  Klient: Siemens Sp. z o.o. Wartość kontraktu:  42.00 mln PLN.
   
 • Montaż konstrukcji stalowej w ramach projektu „Budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II. 
  Zakres prac: dostawa i montaż konstrukcji stalowej i kanałów w ilości: 15,000 ton.
  Klient: Zamet Industry i Stal-System SA. Wartość kontraktu: ok 20.00 mln PLN.
   
Fix
Fix

 

Część projektów zrealizowanych przez Zakłady wchodzące w skład Spółki Polimex Energetyka Sp. z o.o. przed jej założeniem w 2014 roku:

 • Wykonanie prac budowlano-montażowych przy budowie IOS (Instalacji Odsiarczania Spalin) IV dla Bloków nr 1-8 w Elektrowni Kozienice. 
  Klient: Babcock-Hitachi Kabushiki Kaisha SA Oddział w Polsce.
  Wartość kontraktu: 63.90mln PLN.
 • Elektrociepłownia w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen w Płocku. Zaprojektowanie, dostawa oraz zabudowa w systemie pod klucz instalacji do katalitycznego odazotowania oraz odpylania spalin z kotłów Elektrociepłowni w Zakładzie Produkcyjnym Polskiego Koncernu Naftowego Orlen SA w Płocku. 
  Klient: PKN Orlen SA.
  Wartość kontraktu: 378.40mln PLN.
 • Elektrownia Bełchatów. Modernizacja i remont układu głównych rurociągów parowych i wodnych Bloków nr 7-12 w Elektrowni Bełchatów. 
  Klient: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.
  Wartość kontraktu: 293.97mln PLN.
 • Elektrownia EDF Polska w Rybniku. Podłączenie bloków 5, 6 i 8 do instalacji IMOS (Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin) w EDF Polska SA O/Rybnik. 
  Klient: EDF Polska SA.
  Wartość kontraktu: 22.60mln PLN.
 • Dostawa i montaż dwóch turbozespołów o mocy 100MW każdy wraz z projektowaniem i robotami towarzyszącymi w Elektrociepłowni Żerań. 
  Klient: Elektrociepłownie Warszawskie SA. (PGNiG TERMIKA SA).
  Wartość kontraktu: 140.00mln PLN Tz11 + 171.00mln PLN Tz12.
 • Wykonanie Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w Elektrowni Rybnik SA. 
  Klient: Elektrownia Rybnik S.A.
  Wartość kontraktu: 228.00mln PLN.
 • Budowa instalacji wytwarzania energii odnawialnej w oparciu o biomasę w Elektrociepłowni Białystok S.A. 
  Klient: Elektrociepłownia Białystok SA.
  Wartość kontraktu: 85.00mln PLN.
 • Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA.
  Klient: Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA. 
  Wartość kontraktu: 63.00mln PLN.
 • Budowa instalacji nawęglania w Elektrowni Bełchatów. 
  Klient: SANDVIK Mining and Construction.
  Wartość kontraktu: 83.80mln PLN.
 • Zaprojektowanie, budowa, dostawa maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz montaż kompletnej Instalacji Odsiarczania Spalin dla bloku Nr 10 – 500MW. 
  Klient: Elektrownia „Kozienice” SA (ENEA Wytwarzanie SA).
  Wartość kontraktu: 75.50mln PLN.
Projekty zagraniczne:
 • Mannheim blok 900MW, Niemcy. Zakres prac: montaż konstrukcji stalowej i kanałów w ilości 25,000 ton. Klient: Alstom Power Service. Wartość: 55.00 mln PLN.
 • PLN PAPER MILL IGGESUND, Szwecja. Zakres prac: dostawa i montaż konstrukcji stalowej wraz z lekką obudową ścian i dachów. Klient: Andritz Oy. Wartość: 31.00 mln PLN.
 • WASTE TO ENERGY PLANT, HELSINGBORG, Szwecja. Zakres prac: dostawa i montaż konstrukcji stalowej i kanałów (ok. 1800ton), montaż kotła (ok. 800ton), dostawa i montaż rurociągów (ok. 150ton), montaż urządzeń technologicznych. Klient: Babcock & Wilcox Vølund A/S, NCC Construction Sverige AB. Wartość: PLN 38.80 mln PLN.
 • IGNIS POWER PLANT, SPREMBERG, Niemcy. Zakres prac: dostawa i  montaż konstrukcji stalowej kotła. Klient: Baumgarte Boiler Systems GmbH. Wartość: 15.20 mln PLN.
 • PULP MILL ENCE, HUELVA, Hiszpania. Zakres prac: dostawa i montaż konstrukcji stalowej wraz z lekką obudową ścian i dachów. Klient: Andritz Oy. Wartość: 13.9 mln PLN.
 • PAPER MILL Workington, Anglia. Zakres prac: dostawa i montaż konstrukcji wsporczej pod kocioł. Tonaż konstrukcji: 1,135ton. Dostaw i instalacja obudowy w ilości 6,000 m2. Klient: Andritz Oy.
 • LUZERN Szwajcaria, spalarnia śmieci. Zakres prac: dokumentacja warsztatowa, dostawa i montaż konstrukcji wsporczej pod kocioł i instalację oczyszczania spalin. Tonaż konstrukcji: 1,550 ton. Klient: Hitchi Zosen Inova AG.
 • VANTAA Finlandia, spalarnia śmieci. Zakres prac: dokumentacja warsztatowa, dostawa i montaż konstrukcji wsporczej pod kocioł. Tonaż konstrukcji: 2,000 ton.
 • PLYMOUTH Anglia, spalarnia śmieci. Zakres prac: dokumentacja warsztatowa, dostawa i montaż konstrukcji pod kocioł. Tonaż konstrukcji: 1,760 ton. Klient: Baumgrate Boiler Systems GmbH.
 • SEVERNSIDE Bristol, Anglia, spalarnia śmieci. Zakres prac: dokumentacja warsztatowa, dostawa i montaż konstrukcji wsporczej pod kocioł i instalację oczyszczania spalin, instalacja urządzeń (zgrubny montaż) m.in.: filtr workowy, wentylatory, podgrzewacze powietrza, kanały, pompy, zsypy, zbiorniki itp. Tonaż konstrukcji: 2,800 ton. Klient: Hitachi Zosen Inova AG.

REMONTY
 • Remonty kotłów OP 650 oraz przynależnych do nich instalacji i urządzeń przykotłowych w EDF Rybnik S.A.
 • Remonty kapitalne urządzeń pomocniczych kotłów OP 650 w EDF Rybnik.
 • Remonty generalne kotłów wodnych dla Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A.
 • Remonty części ciśnieniowej kotłów WP-70 w PEC Gliwice Sp. z o.o.
 • Remont Kotła OOG-420 nr 7, zabudowanego na Wydziale Kotłowym w Zakładzie Elektrociepłowni Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku.
 • Remonty walczaków kotłów o wydajności od 210t/h¸ 1520t/h, w Elektrowni Skawina S.A.; Elektrociepłowni Kraków S.A.; Elektrowni Kozienice; Elektrowni Stalowa Wola.
MODERNIZACJE
 • Modernizacje kotłów OP650 w zakresie wykonania oraz wymiany gorącego leja oraz  II, III i V st ppp w Elektrowni „Rybnik” S.A.
 • Modernizacje kotłów WR-25 w EC Pniówek dla Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A.
 • Modernizacje instalacji suchego z nawilżaniem odsiarczania spalin w Elektrowni „Rybnik” S.A.
 • Modernizacje elektrofiltrów bloków nr 1,4,5,6 oraz 7 w Elektrowni „Rybnik” S.A.
 • Modernizacja bloków nr 4 i 6 o mocy 120MW w Elektrowni Siersza S.A. i współudział w realizacji Instalacji Odsiarczania Spalin metodą półsuchą w Elektrowni Siersza S.A.
 • Rekonstrukcja bloków energetycznych nr 1 i 2 w PKE SA w Elektrowni Siersza w zakresie rurociągów wysokoprężnych i niskoprężnych pary i wody gorącej wraz z armaturą oraz urządzeń i układów pomocniczych.
 • Modernizacja parownika kotłów OP-380 nr 1 i 2 o wydajności 380t/h w Elektrociepłowni Kraków SA w celu ograniczenia emisji NOx.
 • Adaptacje zespołów młynowo wapiennych na węglowe wraz z instalacją palnikową oraz dyszami OFA i zasobnikami węgla w Elektrowni „Rybnik” S.A.
 • Modernizacja konstrukcji stalowej podtorza o długości 396mb dla suwnic remontowych SM-l, SM-2, SM-3 w nawie maszynowni budynku głównego w EDF Rybnik S.A.
Montaże
 • Wykonanie, dostawa oraz montaż kompletnych instalacji rurociągowych  oraz zbiornika przelewowego dla Elektrociepłowni EC1 w Bielsku-Białej
 • Montaż mechaniczny kotła i rurociągów zewnętrznych w Strangnas Energie AB (Szwecja)
 • Demontaż oraz montaż kotłów OP-210M o wydajności 210t/h w Elektrowni Skawina SA
 • Montaż kotłów CFB 72,2 kg/s dla PKE S.A. – Elektrownia Jaworzno II
 • Montaż 3-ch kotłów FM-120 –97 o wydajności 120t/h produkcji BABCOCK wraz z rurociągami i stacją RS w Tyre Company Dębica
 • Prefabrykacja i montaż rurociągów na instalacji Destylacji II w RN LOTOS w Gdańsku
 • Wykonanie, dostawa i montaż rurociągów technologicznych, wraz z montażem urządzeń technologicznych i armatury;  wykonanie zewnętrznych zbiorników wody oraz wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji wsporczych - estakad, wraz z wykonaniem, dostawą i montażem rurociągów zewnętrznych dla realizacji zadania „Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA”
 • Wykonanie rurociągów technologicznych, konstrukcji wsporczych oraz montaż urządzeń technologicznych pod rurociągi wchodzących w skład instalacji do produkcji ciekłego CO2 dla Messer Polska Sp. z o.o.
 • Wykonanie i zabudowa zbiornika ZSR1 dla uzyskania znamionowej wydajności instalacji rozładunku, magazynowania, transportu i przygotowania mączki biomasowej dla bloków 1-4 w Elektrowni „Rybnik” SA
Dostawy
 • Wykonanie i dostawa wężownic przegrzewaczy pary (I° i III° ) do kotłów OP-650 i AP-1650 w Elektrowni „Kozienice”
 • Wykonanie i dostawa kanałów spalin do kotła AP-1650 w Elektrowni „Kozienice”
 • Wykonanie i dostawa leja żużlowego do kotła AP-1650 nr 9 w Elektrowni „Kozienice”
 • Wykonanie i dostawa wężownic podgrzewacza wody kotła ECO 460 MW dla Elektrowni „Pątnów II”
 • Wykonanie i dostawa wężownic przegrzewacza pary III° kotła OP-230 w Elektrowni „Skawina”
 • Wykonanie i dostawa wężownic przegrzewacza pary dla PAK Konin
 • Prefabrykacja i dostawa części ciśnieniowych ECO i RH1 kotła 833 MW w BOT Bełchatów (ok. 2.660t)
 • Wykonanie i dostawa przegrzewacza pary pierwotnej III° do kotła OP650 dla Elektrowni "Kozienice" SA
 • Wykonanie i dostawa przegrzewaczy pary do kotłów OP-650 dla Elektrowni "Kozienice" SA
 • Wykonanie i dostawa podgrzewacza wody dla projektu Reno Nord (zgodnie z wymaganiami dyrektywy 97/23/EC) dla Babcock & Wilcox Volund ApS
 • Wykonanie i wymiana podgrzewacza wody w kotle OP-215 nr 3 w Zakładach Azotowych "Puławy" SA
 • Wykonanie i dostawa elementów przegrzewacza pary kotła OP-430 w EC Siekierki
 • Wykonanie i dostawa elementów rurowych przegrzewacza pary do kotła OP-380 w Elektrowni "Stalowa Wola" SA