Aktualności

RSS

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal publikuje dobre wyniki finansowe za I kwartał 2023 r. Pomimo nadal nieustabilizowanej sytuacji na europejskich rynkach, wojny na Ukrainie i wynikających z niej problemów w światowej gospodarce, skonsolidowane przychody, jakie wypracowała Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal w I kwartale 2023 r. osiągnęły poziom 825 mln PLN. Wskaźnik EBITDA Grupy Kapitałowej za pierwsze trzy miesiące 2023 roku wyniósł 40 mln PLN (co stanowi marżę EBITDA na poziomie 4,8%) i jest wyższy o 25 mln PLN…
W środę 24 maja br. spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal - Polimex Budownictwo podpisała trzy umowy na zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie robót budowlanych i elektrycznych w zakresie budowy Instalacji Fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyprowadzeniem mocy - PV Żółtańce 1 o mocy do 5 MW, Żółtańce 2 o mocy do 5 MW, Żółtańce 3 o mocy do 5 MW. Zamawiającym jest spółka PGE Energia Odnawialna S.A. należąca do Grupy Kapitałowej PGE, największego producenta zielonej energii w Polsce. Łączna…
Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal prezentuje roczne wyniki finansowe. Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2022 r. osiągnęły poziom 3 784 mln PLN i są wyższe o 1 480 mln PLN względem 2021 r. EBITDA Grupy Kapitałowej wyniosła za 2022 r. 207 mln PLN i jest wyższa o 43 mln PLN w porównaniu do wyniku sprzed roku. Wynik netto Grupy Kapitałowej za 2022 r. w wysokości 131 mln PLN jest wyższy o 44 mln PLN od wyniku za 2021 r. i stanowi 3,5% przychodów operacyjnych. Wybrane dane finansowe za 2022…
Trwa montaż dwóch kotłów odzysknicowych, których kolejne moduły trafiają na plac budowy nowej elektrociepłowni w Siechnicach pod Wrocławiem realizowanej przez spółki z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Największe z nich ważą 157 ton. Na fundamentach zostały już posadowione turbiny gazowe i turbina parowa. Inwestorem jest Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Aktualnie trwa instalowanie kluczowych dla procesu technologicznego kotłów odzysknicowych. To…
W dniu 23 marca 2023 w ramach Partner Awards TotalEnergies Refinery Antwerp przyznano nagrody i wyróżnienia dla firm pracujących w obiektach rafineryjnych, które w roku 2022 zostały najlepiej ocenione przez TotalEnergies. Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o., spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal została podwójnie doceniona i zajęła: miejsce „Categorie TA big B/C > 20.000 uren” – Turn Around (remont instalacji w ramach planowanego przestoju) oraz 2. miejsce „Categorie medium B/C – 25.000-50.000 uren” –…
W poniedziałek, 20 marca, przedstawiciele Konsorcjum Polimex Infrastruktura i Polimex Mostostal zawarli umowę na „Przebudowę fragmentu DW 218 – ul. Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną Etap I.” w Gdańsku. Umowę ze strony inwestora podpisali Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji, Karol Kalinowski, dyrektor DRMG, a z ramienia wykonawcy Jacek Szuta, prezes zarządu firmy Polimex Infrastruktura i…
Konsorcjum w składzie Polimex Mostostal i Siemens Energy podpisało z PGE Polska Grupa Energetyczna umowę z na budowę bloku gazowo - parowego o mocy 882 MW w Rybniku. Oprócz umowy na generalną realizację inwestycji, dotyczącej budowy bloku o wartości ok. 3 mld złotych netto, zawarta została także wieloletnia umowa serwisowa o wartości ponad 0,76 mld zł netto. Nowa jednostka gazowa w Rybniku zastąpi cztery wyłączane z eksploatacji bloki węglowe o łącznej mocy 900 MW w istniejącej Elektrowni Rybnik. Oddanie bloku do…
  Na początku grudnia 2022 z sukcesem zakończył się ważny kontrakt realizowany przez konsorcjum spółek Polimex Mostostal i Polimex Energetyka na zaprojektowanie, dostawę oraz wybudowanie w formule generalnego wykonawstwa „zaprojektuj i wybuduj” nowego źródła wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w układzie wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – EC Słoneczna w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego realizowany dla ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. …
W piątek 25 listopada br. Konsorcjum spółek Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. – Lider i Polimex Mostostal S.A. – Partner oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów NIMOZ w Lesznowoli podpisali umowę na budowę nowego Budynku Magazynowo Administracyjnego Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych (CMZM) wraz z towarzyszącym mu parkiem i niezbędną infrastrukturą. Planowana inwestycja budowy Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych w Lesznowoli obejmuje kompleks dwóch budynków oraz zagospodarowanie terenu…
Wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal po trzech kwartałach 2022 roku są zdecydowanie lepsze od wyników analogicznego okresu 2021 roku.  Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal po 9 miesiącach 2022 r. osiągnęły poziom o 81% wyższy niż w analogicznym okresie 2021 roku i wyniosły 2 873 mln PLN. Wartość EBITDA Grupy Kapitałowej za III kwartały 2022 roku wyniosła 167 mln PLN (co stanowi marżę EBITDA na poziomie 5,8%) i jest wyższa o 45 mln PLN w porównaniu do wyniku za III kwartały 2021 r.…