Projekt Czechnica

Projekt Nowa EC Czechnica

Budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica, która będzie wchodzić w skład zespołu elektrociepłowni  Kogeneracji Wrocławskiej znajdująca się  w Siechnicach koło Wrocławia w województwie dolnośląskim należącej do Kogeneracji S.A to strategiczny projekt realizowany przez spółki z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal.

Przedsięwzięcie polega na budowie nowej elektrociepłowni EC Czechnica opartej o blok gazowo-parowy (BGP) w konfiguracji dwie turbiny gazowe SGT-800 + 2 kotły odzysknicowe wyposażone w układy dopalania, pracujące kolektorowo na wspólną turbinę parową SST-600, łączna moc bloku wynosi 180MWe oraz 170MWc. Dodatkowo w ramach projektu budowane są 2 kotły gazowe jako Kotłownia Szczytowa, 2 kotły gazowe jako Kotłownia Rezerwowa o łącznej mocy 152MWc oraz akumulatora ciepła o pojemności 13.000 m3. Budowa odbywa się w formule EPC (engineering, procurement, construction), czyli obejmuje projektowanie, dostawę i budowę „pod klucz".

Elektrociepłownia będzie umożliwiała produkcję ciepła w sposób zapewniający bezpieczeństwo jego dostaw zgodnie z zapotrzebowaniem dla sieci ciepłowniczej i obsługiwanych podmiotów. Zapewni ponadto utrzymanie dotychczasowej pozycji EC Czechnica na rynku ciepła w warunkach dostosowania standardów emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w spalinach wyprowadzanych do otoczenia stosownie do wymagań Unii Europejskiej w dynamicznie rozwijającej się aglomeracji Wrocławskiej.

Inwestycja jest w końcowe fazie Zimnego Rozruchu.

Aktualnie na projekcie zatrudnionych jest około 1000 osób. Główne obiekty Kotłowni Szczytowej oraz Kotłowni Rezerwowej zostały już wykonane. CCPP jest w fazie rozruchu zimnego

W zakresie Bloku wszystkie główne elementy zostały posadowione na fundamentach i trwa ich uzbrajanie. Przekazanie układów do rozruchu planowane jest na wrzesień 2023. Pierwsza synchronizacja Turbin gazowych zaplanowana jest na przełom czerwca/lipca 2024.

Jednym z wyzwań jakie stanęło przed projektem było skoordynowanie dostaw wszystkich kluczowych elementów Bloku Gazowo Parowego z różnych zakątków naszego globu gdzie łącznie pokonaliśmy
 

61.360

112.140

16.800

Wartość umowy netto 1 159 mln PLN. Zamówienie obejmuje także dodatkowo 15-letnią umowę serwisową o wartości przeszło 118 mln zł netto.