Raporty

15
Marca
2023

Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.

Raport bieżący nr 10/2023
09
Lutego
2023

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta.

Raport bieżący nr 9/2023
01
Lutego
2023

Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii S i zmiana wysokości kapitału zakładowego.

Raport bieżący nr 8/2023
01
Lutego
2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki.

Raport bieżący nr 7/2023
01
Lutego
2023

Treść uchwał, które nie zostały podjęte przez NWZ Spółki.

Raport bieżący nr 6/2023
01
Lutego
2023

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki.

Raport bieżący nr 5/2023
27
Stycznia
2023

Wystawienie aneksów do gwarancji bankowych.

Raport bieżący nr 4/2023
12
Stycznia
2023

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023.

Raport bieżący nr 3/2023
11
Stycznia
2023

Zawarcie aneksu do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

Raport bieżący nr 2/2023
04
Stycznia
2023

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 1/2023
22
Grudnia
2022

Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.

Raport bieżący nr 34/2022
20
Grudnia
2022

Zawarcie aneksu do istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 33/2022
25
Listopada
2022

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 32/2022
21
Listopada
2022

Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartały 2022 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową

Kwartalny skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za III kwartały 2022 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową
03
Listopada
2022

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej Emitenta.

Raport bieżący nr 31/2022