Raporty

12
Października
2018

Powołanie Członków Zarządu na XIII wspólną kadencję

Raport bieżący nr 51/2018
10
Października
2018

Informacja dotycząca zawarcia z Polimex Opole spółka z o.o. sp.k. aneksu w sprawie terminu zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych 5 i 6 w PGE GiEK S.A. (umowa o podwykonawstwo prac na potrzeby realizacji Projektu Opole).

Raport bieżący nr 50/2018
10
Października
2018

Zawarcie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji do Projektu Opole

Raport bieżący nr 49/2018
10
Października
2018

Informacja dotycząca zawarcia aneksu w sprawie terminu zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole oraz porozumienia wewnętrznego Generalnego Wykonawcy i GE Power sp. z o.o.

Raport bieżący nr 48/2018
04
Października
2018

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 47/2018
04
Października
2018

Treść uchwał podjętych przez NWZ

Raport bieżący nr 46/2018
04
Października
2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

Raport bieżący nr 45/2018
03
Października
2018

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 44/2018
03
Października
2018

Zawarcie aneksu do umowy o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

Raport biężący nr 43/2018
25
Września
2018

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta i spółkę zależną od Emitenta

Raport bieżący nr 42/2018
21
Września
2018

Umorzenie postępowań sądowych z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

Raport bieżący nr 41/2018
21
Września
2018

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej - Informacja dotycząca negocjacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

Raport bieżący nr 40/2018
07
Września
2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 39/2018
29
Sierpnia
2018

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

Raport bieżący nr 38/2018
28
Sierpnia
2018

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej - Informacja dotycząca negocjacji ugody z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

Raport bieżący nr 37/2018