Raporty

25
Września
2019

Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

Raport bieżący nr 26/2019
13
Września
2019

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

Raport bieżący nr 25/2019
09
Września
2019

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

Raport bieżący nr 24/2019
26
Sierpnia
2019

Jednostkowy i skonsolidowany raport za I półrocze 2019

I półrocze 2019
20
Sierpnia
2019

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość aktywów

Raport bieżący nr 23/2019
17
Lipca
2019

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

Raport bieżący nr 22/2019
16
Lipca
2019

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta

Raport bieżący nr 21/2019
12
Lipca
2019

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Emitenta

Raport bieżący nr 20/2019
08
Lipca
2019

Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 19/2019
04
Lipca
2019

Rejestracja zmiany Statutu Emitenta

Raport bieżący nr 18/2019
01
Lipca
2019

Zawarcie listu intencyjnego z General Electric Global Services GmbH Oddział w Polsce

Raport bieżący nr 17/2019
13
Czerwca
2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki

Raport bieżący nr 16/2019
13
Czerwca
2019

Wybór składu Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję

Raport bieżący nr 15/2019
13
Czerwca
2019

Treść uchwał, które nie zostały podjęte przez ZWZ Emitenta

Raport bieżący nr 14/2019
13
Czerwca
2019

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Emitenta

Raport bieżący nr 13/2019