Raporty okresowe

21
Listopada
2022

Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartały 2022 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową

Kwartalny skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za III kwartały 2022 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową
29
Sierpnia
2022

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2022

30
Maja
2022

KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU ZAWIERAJĄCY JEDNOSTKOWĄ KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ

25
Kwietnia
2022

Wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2021 rok

25
Kwietnia
2022

Wyniki Polimex Mostostal S.A. za 2021 rok

15
Listopada
2021

Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartały 2021 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową

Kwartalny skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za III kwartały 2021 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową
23
Sierpnia
2021

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2021

24
Maja
2021

KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU ZAWIERAJĄCY JEDNOSTKOWĄ KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ

29
Kwietnia
2021

Wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2020 rok

29
Kwietnia
2021

Wyniki Polimex Mostostal S.A. za 2020 rok

20
Listopada
2020

Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartały 2020 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową

24
Sierpnia
2020

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2020

I PÓŁROCZE 2020
18
Maja
2020

KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU ZAWIERAJĄCY JEDNOSTKOWĄ KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ

17
Kwietnia
2020

Wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2019 rok

17
Kwietnia
2020

Wyniki Finansowe Polimex Mostostal S.A. za 2019 rok