Oferta

Oferta

Naftoremont Naftobudowa, Spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal posiada bardzo wyspecjalizowane i szerokie kompetencje w zakresie inwestycyjnym, modernizacyjnym i remontowym dla przemysłu petrochemiczno-rafineryjnego, chemicznego oraz przemysłu i magazynowania ropy oraz gazu.

Celem jej działalności jest świadczenie usług specjalistycznych na rzecz rozwoju przemysłu w Polsce i Europie poprzez zapewnienie wysokiego i stabilnego poziomu jakości wykonywanych prac.

Zakres doświadczenia i oferowanych usług przez Naftoremont Naftobudowę obejmuje m.in. projektowanie, zakup i dostawę materiałów, prefabrykację, montaż urządzeń i instalacji, rozruch i włączenie do eksploatacji, serwis i utrzymanie ruchu, remonty i modernizacje, a także rozbudowę instalacji przemysłowych.

Głównym obszarem działalności Spółki są projekty inwestycyjne realizowane w formule Generalnego Wykonawcy lub w formule EPC – „pod klucz” w obszarze budowy zbiorników magazynowych, instalacji przemysłowych, terminali i portów przeładunkowych, rurociągów paliwowych,

Bardzo istotnym elementem działalności Naftoremont-Naftobudowa w przemyśle rafineryjno- petrochemicznym są usługi remontowe w czasie postojów instalacji tzw. turn-around wymagające ogromnego zaangażowania zasobów osobowych jak i potencjału ludzkiego w krótkim nieprzekraczalnym okresie czasu – Spółka udowodniła, że potrafi sprostać takim ogromnym i wymagającym przedsięwzięciom w kraju i zagranicą.

Naftoremont-Naftobudowa posiada kompetencje oraz wyspecjalizowaną kadrę w sektorze gazowniczym. Przedmiotowa działalność polega na budowie jako Generalny Wykonawca infrastruktury gazowniczej, tj. gazociągów przesyłowych, stacji gazowych, tłoczni gazu.

Naftoremont-Naftobudowa realizuje także obiekty związane z gospodarką wodno-ściekową.  Jako Generalny Wykonawca wykonujemy oczyszczalnie ścieków wraz z gospodarką osadowa, stacje uzdatniania wody, pompownie wodociągowe i kanalizacyjne oraz sieci wod.-kan.

Naftoremont-Naftobudowa produkuje piece i podgrzewacze procesowe proponując oferując jednocześnie montaż i uruchomienie w miejscu przeznaczenia.

Podstawą zaufania jakimi obdarzają Spółkę najwięksi krajowi i zagraniczni Klienci tego przemysłu jak np. PKN Orlen, Grupa Lotos S.A., Total, NESTE, APS, TECHNIP i inni jest kadra, która jest od wielu lat związana z Grupą doświadczenia nabierała na wielu placach budowy w kraju, w Europie Zachodniej i na Bliskim Wschodzie.

Realizacja dostaw i usług w przemyśle petrochemiczno-rafineryjnym, chemicznym i gazowym jest przedsięwzięciem charakteryzującym się koniecznością zachowania niezwykle restrykcyjnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i organizacji pracy, dochowania standardów jakości i przestrzegania norm ustalonych w zakładach w których realizowane są poszczególne zadania – wszystkie te wymagania są spełniane przez załogę Spółki z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal - czego dowodem są posiadane certyfikaty dopuszczeń technicznych, certyfikaty jakości i referencje uzyskane od Klientów.

Podstawową działalnością Naftoremont-Naftobudowa jest pozyskiwanie kontraktów i świadczenie usług jako:

  • generalny realizator inwestycji na rzecz inwestorów przemysłowych
  • firma montażowa kompletnych instalacji technologicznych
  • dostawca prefabrykatów na rzecz GRI (rurociągi, aparaty, kanały itp.)
  • firma realizująca planowane remonty w branży mechanicznej

Obrazki galerii: