Polimex Budownictwo sp. z o.o.

Budownictwo
Opis działalności

Polimex Budownictwo sp. z o.o. to spółka z grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Oferuje kompleksowe usługi w sektorze budownictwa przemysłowego i ogólnego. Rynek przemysłowy to jeden z kluczowych obszarów rozwoju Polimexu Budownictwa. Od wielu lat realizujemy inwestycje w tym segmencie budownictwa.

W zależności od skali projektu budujemy jako generalny wykonawca lub w konsorcjach, z wiodącymi firmami z branży energetycznej i przemysłowej. Spółka realizuje  powierzone jej  kontrakty rzetelnie i profesjonalnie bazując na unijnych standardach zarządzania i najwyższej dbałości o środowisko naturalne. Możliwe jest to dzięki  wysokim kompetencjom kadry technicznej i stosowaniu optymalnych rozwiązań technicznych w procesie budowlanym.

Obrazki galerii: