Oferta

ID

Polimex Infrastruktura Sp. z o.o., Spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal posiada bardzo szerokie kompetencje w zakresie infrastruktury i kubatury.

Celem działalności Spółki jest świadczenie usług specjalistycznych na rzecz rozwoju infrastruktury i kubatury w Polsce poprzez zapewnienie wysokiej jakości wykonywanych prac.

Możliwe jest to dzięki  wysokim kompetencjom kadry technicznej i stosowaniu optymalnych rozwiązań technicznych w procesie budowlanym.

Świadczone usługi cechuje dbałość o jakość, bezpieczeństwo, ochronę środowiska oraz indywidualne rozwiązania przygotowane na potrzeby konkretnych projektów.

Głównym obszarem działalności Spółki są projekty inwestycyjne realizowane w formule Generalnego Wykonawcy lub Konsorcjum w obszarze budowy dróg, mostów, kolei, obiektów hydrotechnicznych oraz obiektów kubaturowych.

Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. posiada aktualnie potencjał:

  • kadry zarządzającej i technicznej z uprawnieniami (drogowe, mostowe, konstrukcyjne, sanitarne, elektryczne, hydrotechniczne),
  • dostęp do brygad pracowników, w tym dla robót mostowych, drogowych i asfaltowych,
  • sprzęt własny,
  • umowy ramowe w ramach Grupy Kapitałowej z producentami betonu, cementu, kruszyw.

Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. korzysta z potencjału Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w zakresie:

  • własnej wytwórni konstrukcji stalowych w Siedlcach, która w swojej ofercie posiada produkcję konstrukcji w zakresie mostów, kładek, wiaduktów, ekranów dźwiękochłonnych, barier drogowych, hal produkcyjnych, hal magazynowych, parkingów, obiektów użyteczności publicznej (36 tys. ton konstrukcji stalowych rocznie),
  • obsługi sprzętowej świadczonej przez specjalnie powołaną do tego Spółką, która posiada około 6 500 jednostek sprzętowych, w tym sprzęt ciężki,
  • wykwalifikowanej kadry budowlanej w zakresie budownictwa infrastrukturalnego, energetycznego i konstrukcyjnego – 5 000 pracowników z doświadczeniem na kontraktach m.in. A2 Stryków-Konotopa odc. B, A4 Szarów – Brzesko, DK1 Tychy, Elektrownia Kozienice, Elektrownia Opole i innych.