Jakość usług

Jakość
Wysoką jakość oferowanych usług przez Polimex Energetyka potwierdzają posiadane międzynarodowe i krajowe certyfikaty:
 1. Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06

  Realizacja inwestycji przemysłowych, prowadzenie budów, kompletowanie dostaw, projektowanie, wytwarzanie i montaż konstrukcji stalowych, urządzeń ciśnieniowych, urządzeń i instalacji przemysłowych. Prace budowlano-montażowe, remonty i usługi sprzętowo-transportowe, uruchamianie instalacji energetycznych, przemysłowych i petrochemicznych. Wytwarzanie elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, wytwarzanie, naprawy i modernizacje urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, naprawy i modernizacje urządzeń transportu bliskiego. 

 2. Certyfikat SCC-P System zarządzania bezpieczeństwem oraz ochroną zdrowia i środowiska - wersja PL; wersja ENG; wersja DE
 3. Certyfikat Nr. PL04/G/0001/21 - spełnienia wymagań stawianym firmom produkującym urządzenia i zespoły ciśnieniowe w ramach modułu G dyrektywy 2014/68/EU, uprawniający do znakowania urządzeń znakiem CE 0090
 4. Certyfikat Nr. TTP-PW02-1-0092-0057.20.02 - potwierdzający spełnienie wymagań jakości w spawalnictwie zgodnie z normą EN ISO 3843-2
 5. Certyfikat Nr. 10/TSM/2023/TT - uprawniający do przenoszenia oznaczeń materiałowych (przestemplowania) materiałów metalowych z certyfikatami badań 2.1, 2.2 i 3.1 zgodnych z normą DIN EN 10204, zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE, Załącznik I, 3.1.5, AD 2000 HP0, Pkt. 4 i EN 764-5, Section 6.2.2
 6. Decyzja nr UC-27-216-E/2-15 Urzędu Dozoru Technicznego - uprawnienia do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych
 7. Decyzja nr UC-27-216-M/2-15 Urzędu Dozoru Technicznego - uprawnienia do wytwarzania w zakresie montażu zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących.
 8. Decyzja nr UC-27-216-N/2-15 Urzędu Dozoru Technicznego - uprawnienia do naprawy zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych, kotłów z organicznymi nośnikami ciepła, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników stałych ciśnieniowych.
 9. Decyzja nr UC-27-216-P/2-15 Urzędu Dozoru Technicznego - uprawnienia do modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych, kotłów z organicznymi nośnikami ciepła, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników stałych ciśnieniowych.
 10. Decyzja nr UC-27-216-W/1-19 Urzędu Dozoru Technicznego - uprawnienia do wytwarzania rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących.
 11. Decyzja Nr UD-27-203-N/5-23 - uprawnienia do naprawy podestów ruchomych, suwnic, wózków jezdniowych, wciągników, wciągarek, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, żurawi samojezdnych, żurawi stacjonarnych, żurawi szynowych, żurawi wieżowych, dźwigników.
 12. Decyzja UD-27-203-P/3-23 - uprawnienia do modernizacji podestów ruchomych, suwnic, wózków jezdniowych, wciągników, wciągarek, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, żurawi samojezdnych, żurawi stacjonarnych, żurawi szynowych, żurawi wieżowych, dźwigników.
 13. Certyfikat Nr 2827-CPR-PW01-1-0092-0179.22.02 zgod. zakładowej KP wg EN 1090-1,-2_PL - zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji wg wymagań normy EN 1090-1, -2 dla firm wykonujących konstrukcje stalowe do klasy EXC4.
 14. Certyfikat Zgodności UE Nr.: 96635/JN/003/04/1

Certyfikat Zgodności UE Nr.: 96635/JN/003/04/1, Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433 stwierdza, że Polimex Energetyka Sp. z o.o. spełnia wymagania modułu A2 Dyrektywy 2014/68/UE wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 211), niżej wymienione urządzenia mogą być znakowane numerem JN: 1433, Rodzaj wytarzanych urządzeń: Rurociągi technologiczne – stalowe.