Jakość usług

Jakość
Wysoką jakość oferowanych usług przez Polimex Energetyka potwierdzają posiadane międzynarodowe i krajowe certyfikaty:
 1. Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań PN-EN ISO 14001:2015. Systemy zarządzania środowiskowego - wersja polska
 2. Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań PN-EN ISO 14001:2015. Systemy zarządzania środowiskowego - wersja angielska
 3. Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań PN-EN ISO 14001:2015. Systemy zarządzania środowiskowego - wersja niemiecka
 4. Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań PN-N 18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - wersja polska
 5. Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań PN-N 18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - wersja angielska
 6. Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań PN-N 18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - wersja niemiecka
 7. Certyfikat nr Z-IS-PL/G 12 005 potwierdzenie spełnienia wymagań modułu G dyrektywy 97/23/WE - wersja angielska
 8. Certyfikat nr Z-IS-PL/G 12 005 potwierdzenie spełnienia wymagań modułu G dyrektywy 97/23/WE - wersja niemiecka
 9. Certyfikat nr TSP-3834-127.02 spełnienia wymagań jakości w spawalnictwie zgodnie z EN ISO 3834-2 - wersja polska
 10. Certyfikat nr TSP-3834-127.02 spełnienia wymagań jakości w spawalnictwie zgodnie z EN ISO 3834-2 -  wersja angielska
 11. Certyfikat nr TSP-3834-127.02 spełnienia wymagań jakości w spawalnictwie zgodnie z EN ISO 3834-2 - wersj niemiecka
 12. Certyfikat nr 0036/PL/U-0012/2010 uprawniający do przenoszenia oznaczeń materiałowych zgodnie z dyrektywą 97/23/WE - wersja polska
 13. Certyfikat nr 0036/PL/U-0012/2010 uprawniający do przenoszenia oznaczeń materiałowych zgodnie z dyrektywą 97/23/WE - wersja angielska
 14. Certyfikat nr 0036/PL/U-0012/2010 uprawniający do przenoszenia oznaczeń materiałowych zgodnie z dyrektywą 97/23/WE - wersja niemiecka
 15. Decyzja nr UC-27-216-E/2-15 Urzędu Dozoru Technicznego uprawniająca do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych. (dla zakładu realizacji projektów) - w. polska
 16. Decyzja nr UC-27-216-M/2-15 Urzędu Dozoru Technicznego uprawniająca do wytwarzania w zakresie montażu: zbiorników ciśnieniowych i bezciś. (dla zakładu realizacji projektów) - wersja polska
 17. Decyzja nr UC-27-216-N/2-15 Urzędu Dozoru Technicznego uprawniająca do naprawy: kotłów parowych, zbiorników, rurociągów (dla zakładu realizacji projektów) - wersja polska
 18. Decyzja nr UC-27-216-P/2-15 Urzędu Dozoru Technicznego uprawniająca do modernizacji kotłów parowych, zbiorników, rurociągów. (dla zakładu realizacji projektów) - wersja polska
 19. Decyzja nr UD-27-203-N/2-15 Urzędu Dozoru Technicznego uprawniająca do naprawy podestów ruchomych, suwnic, wciągników, wciągarek (dla zakładu realizacji projektów) - wersja polska
 20. Decyzja nr UD-27-203-P/1-15 Urzędu Dozoru Technicznego uprawniająca do modernizacji podestów ruchomych, suwnic, żurawi, wciągników, wciągarek (dla zakładu realizacji projektów) - wersja polska
 21. Certyfikat nr 2527-CPR-1A.084.03 Spełnienia wymagań normy PN-EN 1090-1, -2 dla firm wykonujących konstrukcje stalowe do klasy EXC4 - wersja polska
 22. Certyfikat nr 2527-CPR-1A.084.03 Spełnienia wymagań normy PN-EN 1090-1, -2 dla firm wykonujących konstrukcje stalowe do klasy EXC4 - wersja angielska
 23. Certyfikat nr 2527-CPR-1A.084.03 Spełnienia wymagań normy PN-EN 1090-1, -2 dla firm wykonujących konstrukcje stalowe do klasy EXC4 - wersja niemiecka