2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex Mostostal S.A. - 03.06.2020 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex Mostostal S.A. - 03.03.2020 r.