Władze Polimex Energetyka Sp. z o.o.

Zarząd
Przemysław Janiszewski
Przemysław Janiszewski
Prezes Zarządu Polimex Energetyka Sp. z o.o.

Przemysław Janiszewski jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył również studia Master of Business Administration na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także International Institute for Management Development w Szwajcarii.

Przemysław Janiszewski jest managerem z wieloletnim stażem w kraju i za granicą w branży budowlanej. Przed powołaniem w skład Zarządu „Polimex-Mostostal” SA zajmował kluczowe stanowiska managerskie w Skanska SA z sukcesem prowadząc i nadzorując strategiczne projekty spółki w Polsce i za granicą.

Ostatnio zajmował stanowisko Dyrektora Rejonu Kolejowego w Skanska SA i zajmował się rozwojem nowego obszaru działalności spółki na terenie Słowacji i Polski.

Polimex Energetyka - logo
Andrzej Matyja
Wiceprezes Zarządu Polimex Energetyka Sp. z o.o.

Andrzej Matyja jest z wykształcenia inżynierem budownictwa, a także absolwentem inżynierii środowiska. Oba te kierunki ukończył na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Andrzej Matyja to doświadczony manager z wieloletnią praktyką w zarządzaniu inwestycjami i kierowaniu projektami. Jest związany z Grupą Kapitałową Polimex Mostostal od grudnia 2016 roku, kiedy to został zatrudniony w spółce Naftoremont-Naftobudowa na stanowisko dyrektora projektu.

Wcześniej Andrzej Matyja pracował dla Tebodin Poland, gdzie pełnił funkcję kierownika działu zarządzania inwestycjami w oddziale w Warszawie. W swojej zawodowej karierze kierował m.in. budową zespołu elektrowni wiatrowych w Pągowie i zespołu elektrowni wiatrowych FW Wartkowo.

Wojciech Demediuk
Wojciech Demediuk
Wiceprezes Zarządu Polimex Energetyka Sp. z o.o.

Wojciech Demediuk jest absolwentem Politechniki Lubelskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektrotechniki.

Wojciech Demediuk to doświadczony menadżer wyższego szczebla. Przez kilkanaście ostatnich lat, z sukcesami zarządzał kluczowymi obszarami biznesu i informatyki w jednej z największych firm w Polsce – Orange Polska SA.

Jest specjalistą w transformacji dużych obszarów biznesowych oraz IT, w definiowaniu i wdrażaniu strategii, w zarządzaniu zmianą, outsourcingu i zarządzaniu programami.

Posiada wieloletnie doświadczenie w negocjacjach dużych kontraktów.