Władze Polimex Energetyka Sp. z o.o.

Zarząd
Polimex Energetyka - logo
Andrzej Matyja
Prezes Zarządu Polimex Energetyka Sp. z o.o.

Andrzej Matyja jest z wykształcenia inżynierem budownictwa, a także absolwentem inżynierii środowiska. Oba te kierunki ukończył na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Andrzej Matyja to doświadczony manager z wieloletnią praktyką w zarządzaniu inwestycjami i kierowaniu projektami. Jest związany z Grupą Kapitałową Polimex Mostostal od grudnia 2016 roku, kiedy to został zatrudniony w spółce Naftoremont-Naftobudowa na stanowisko dyrektora projektu.

Wcześniej Andrzej Matyja pracował dla Tebodin Poland, gdzie pełnił funkcję kierownika działu zarządzania inwestycjami w oddziale w Warszawie. W swojej zawodowej karierze kierował m.in. budową zespołu elektrowni wiatrowych w Pągowie i zespołu elektrowni wiatrowych FW Wartkowo.

Wojciech Demediuk
Wojciech Demediuk
Wiceprezes Zarządu Polimex Energetyka Sp. z o.o.

Wojciech Demediuk jest absolwentem Politechniki Lubelskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektrotechniki.

Wojciech Demediuk to doświadczony menadżer wyższego szczebla. Przez kilkanaście ostatnich lat, z sukcesami zarządzał kluczowymi obszarami biznesu i informatyki w jednej z największych firm w Polsce – Orange Polska SA.

Jest specjalistą w transformacji dużych obszarów biznesowych oraz IT, w definiowaniu i wdrażaniu strategii, w zarządzaniu zmianą, outsourcingu i zarządzaniu programami.

Posiada wieloletnie doświadczenie w negocjacjach dużych kontraktów.