Realizacje

ID
Przebudowa ciągu ulic: Kasztanowa, Do Zdroju, Wrzosowa, Maratońska, Św. Ducha oraz Poznańska i Wojska Polskiego w Jarocinie

Termin projektu: 19.08.2020 – 29.10.2021 r. (umowny)

- I etap: do 22.12.2020 r.

- II etap: do 29.10.2021 r.

Wartość kontraktu umowna: 19.990.225,23 PLN (netto), 24.587.977,05 PLN (brutto)
Wartość kontraktu zgodnie z aneksem nr 1: 20.040.208,90 PLN (netto), 24.649.456.95 PLN (brutto)

Kompleks Mieszkaniowy „Stacja Wola” – Warszawa, ul. Ordona (Etap 1)

Wykonanie Robót Ziemnych (Wykopu), Zabezpieczenia Wykopu, Pali Obiektu oraz wykonanie Stanu Surowego Obiektu Kompleksu Mieszkaniowego „Stacja Wola” – Warszawa, ul. Ordona (Etap 1) – „Projekt Echo – 136 Sp. z o.o.” – sp. k.

Zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi - informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji:

Budynek 1:

  • Powierzchnia zabudowy: 2 602,10 m2
  • Wysokość: 19,60 m – 28,90 m
  • Ilość kondygnacji: 6 – 9 nadziemnych i 1 podziemna

Budynek 2:

  • Powierzchnia zabudowy: 1 577,89 m2
  • Wysokość: 19,60 m – 28,90 m
  • Ilość kondygnacji: 6 – 9 nadziemnych i 1 podziemna

Termin zakończenia realizacji projektu: 12 marca 2021 r.

Wartość kontraktu – Wykonanie Robót Ziemnych (Wykopu) i Zabezpieczenia Wykopu, Pali Obiektu:  2 510 000,00 PLN (netto)
Wartość kontraktu - Wykonanie Stanu Surowego Obiektu:  37 971 493,55 PLN (netto)

BUDOWA POŁĄCZENIA UL. I. PADEREWSKIEGO Z UL. WYZWOLENIA W KONINIE, W ZWIĄZKU Z MODERNIZACJĄ LINII KOLEJOWEJ E-20

Budowa nowego odcinka ulicy od skrzyżowania ulic Paderewskiego i Przemysłowej do skrzyżowania ulic Wyzwolenia, 11 Listopada i Zakole. Nowa droga połączyła Zatorze z V Osiedlem w Koninie.

Powyższa przejezdność została zapewniona dzięki estakadzie drogowej będącej przedłużeniem ul. I. Paderewskiego.

Klient: Miasto Konin

reprezentowane przez:

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

Terminy:

Dzień podpisania umowy: 03.12.2019 r.
Przekazanie terenu budowy: 17.12.2019 r.
Zapewnienie przejezdności wg umowy: 14.12.2020 r.

30.10.2020 r. – zgłoszenie gotowości do odbioru robót budowlanych niezbędnych do zapewnienia przejezdności.
10.11.2020 r. – oficjalne otwarcie południowej nitki nowej trasy

Zakończenie robót wg umowy:16.09.2021 r. Projekt zakończony 4 miesiące przed terminem.

Wartość kontraktu:

Wartość netto:  57.308.652,61 PLN
Wartość brutto: 70.489.642,71 PLN

 

Charakterystyka obiektu:

Dwa usytuowane równolegle obiekty trójprzęsłowe (po jednym dla każdej jezdni), oparte na monolitycznych żelbetowych przyczółkach oraz podporach pośrednich,

Przekrój poprzeczny: dźwigary stalowe, blachownicowe zespolone ze współpracującą płytą żelbetową

Typ konstrukcji: belkowo-płytowy

Liczba przęseł: 3

Rozpiętości: 28,0 m + 40,0 m + 28,0 m

Klasa obciążeń: A

BUDOWA PARKU WIATROWEGO JANIKOWO

Termin realizacji: 27.07.2020 r. – 28.02.2021 r.

Wartość kontraktu:   9 304 358,77 PLN (netto), 11 444 361,29 PLN (brutto)