Realizacje

Polimex Energetyka zdjęcie tło
W trakcie realizacji
 • Dostawa i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie.
  Klient: „Polimex-Mostostal” SA 
  Wartość kontraktu (konsorcjum „Polimex-Mostostal” SA i MHPS): 1,3 mld PLN
 • Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą wraz z instalacją dystrybucji popiołu suchego dla dwóch kotłów Benson OP-206 w EC POMORZANY (konsorcjum z Doosan Lentjes GmbH).
  Klient: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.
  Wartość kontraktu: 97 mln PLN.
 • Modernizacja kotłów CFB-670 na blokach 1-3 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.
  Klient: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.
  Wartość kontraktu: 339 mln PLN.
 • Dostawa i montaż konstrukcji stalowych, kanałów spalin oraz reaktora SCR dla budowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów AP-1650 nr 9 i 10 wraz z modernizacją elektrofiltrów w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
  Klient: Rafako SA.
  Wartość kontraktu: ok. 60 mln PLN
 • Zorganizowanie i świadczenie serwisu przemysłowego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Gwarków” w Warszawie.
  Klient: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
  Wartość kontraktu: 5,2 mln PLN
Zrealizowane
 • Prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowej  w ramach zadania pn.: „Budowa bloku gazowo-parowego o mocy 596 MW w PKN Orlen w Płocku”. 
  Klient: Siemens Sp. z o.o.
  Wartość kontraktu:  42 mln PLN
 • Montaż konstrukcji stalowej w ramach projektu „Budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III- Elektrownia II. 
  Klient Stal-System SA
  Wartość kontraktu: ok 12 mln PLN
 • Wykonanie prac budowlano-montażowych przy budowie IOS (Instalacji Odsiarczania Spalin) IV dla Bloków nr 1-8 w Elektrowni Kozienice. 
  Klient: Babcock-Hitachi Kabushiki Kaisha SA Oddział w Polsce.
  Wartość kontraktu: 63 900 000 mln PLN
 • Elektrociepłownia w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen w Płocku. Zaprojektowanie, dostawa oraz zabudowa w systemie pod klucz instalacji do katalitycznego odazotowania oraz odpylania spalin z kotłów Elektrociepłowni w Zakładzie Produkcyjnym Polskiego Koncernu Naftowego Orlen SA w Płocku. 
  Klient: PKN Orlen SA.
  Wartość kontraktu: 378 402 000 PLN.
 • Elektrownia Bełchatów. Modernizacja i remont układu głównych rurociągów parowych i wodnych Bloków nr 7-12 w Elektrowni Bełchatów. 
  Klient: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.
  Wartość kontraktu: 293 970 000 PLN.
 • Elektrownia EDF Polska w Rybniku. Podłączenie bloków 5, 6 i 8 do instalacji IMOS (Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin) w EDF Polska SA O/Rybnik. 
  Klient: EDF Polska SA
  Wartość kontraktu: 22 557 879,12 PLN
 • Dostawa i montaż dwóch turbozespołów o mocy 100 MWe każdy wraz z projektowaniem i robotami towarzyszącymi w Elektrociepłowni Żerań. 
  Klient: Elektrociepłownie Warszawskie SA. (PGNiG TERMIKA SA).
  Wartość kontraktu: 140 mln PLN Tz11 + 171 mln PLN Tz12.
 • Wykonanie Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w Elektrowni Rybnik SA. 
  Klient: Elektrownia Rybnik S.A.
  Wartość kontraktu: 228 mln PLN.
 • Budowa instalacji wytwarzania energii odnawialnej w oparciu o biomasę w Elektrociepłowni Białystok S.A. 
  Klient: Elektrociepłownia Białystok SA.
  Wartość kontraktu: 85 mln PLN.
 • Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA
  Klient: Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA. 
  Wartość kontraktu: 63 mln PLN.
 • Budowa instalacji nawęglania w Elektrowni Bełchatów. 
  Klient: SANDVIK Mining and Construction.
  Wartość kontraktu: 83,8 mln PLN.
 • Zaprojektowanie, budowa, dostawa maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz montaż kompletnej Instalacji Odsiarczania Spalin dla bloku Nr 10 – 500 MW. 
  Klient: Elektrownia „Kozienice” SA (ENEA Wytwarzanie SA).
  Wartość kontraktu: 75,5 mln PLN.
 • Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną przeciwprężną, dwoma kotłami szczytowymi i akumulatorem ciepła w Elektrociepłowni Bielsko-Biała EC1. 
  Klient: Południowy Koncern Energetyczny SA.
  Wartość kontraktu: 409,7 mln PLN.
 • Budowa katalitycznej instalacji odazotowania spalin dla kotłów blokowych typu OP-430 nr 10, 14, 15 oraz typu OP-380 nr 11 w EC Siekierki. 
  Klient: Vattenafall Heat Poland S.A. (PGNiG TERMIKA SA).
  Wartość kontraktu: 140 mln PLN.

 

Specjalistyczny montaż

 • Wykonanie montażu części ciśnieniowej dwóch kotłów o mocy 1100 MW w Elektrowni Neurath. 
  Klient: Hitachi Power Europe, Alstom Power  Boiler.
  Wartość kontraktu: 107,1 mln PLN.
 • Wykonanie montażu części ciśnieniowej kotła w ramach pakietu nr 1,2,4,5 dla bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów.
  Klient: ALSTOM Power Sp. z o.o.  i  Fabryka Kotłów RAFAKO SA.
  Wartość kontraktu: 59,5 mln PLN.