Realizacje

Polimex Energetyka zdjęcie tło
POLSKA
Dostawa i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie

Prace realizowane zasobami Polimex Energetyka:

 • montaż konstrukcji stalowej, w ilości 4,200 ton,
 • montaż urządzeń technologicznych, w ilości 250 ton,
 • montaż lekkich obudów, w ilości 10,500 m2,
 • montaż rurociągów technologicznych, w ilości 800 ton.

 

 

Instalacja odsiarczania spalin metodą półsuchą wraz z instalacją dystrybucji popiołu suchego dla dwóch kotłów Benson OP-206 w EC POMORZANY (konsorcjum z Doosan Lentjes GmbH)

Prace realizowane zasobami Polimex Energetyka:

 • montaż konstrukcji stalowej, w ilości 400 ton,
 • scalanie i montaż kanałów, w ilości 400 ton,
 • demontaż kanałów, w ilości 150 ton,
 • montaż urządzeń technologicznych, w ilości 52 ton,
 • montaż rurociągów technologicznych, w ilości 55 ton.

 

Modernizacja kotłów CFB-670 na blokach 1-3 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

Prace realizowane zasobami Polimex Energetyka:

 • montaż konstrukcji stalowej, w ilości 450 ton,
 • montaż urządzeń technologicznych, w ilości 520 ton,
 • montaż lekkich obudów, w ilości 800 m2,
 • montaż rurociągów technologicznych, w ilości 220 ton.

 

ZAGRANICA
Projekt korytka kablowe na wielkim piecu nr 6, TATA Steel Ijmuiden, Niderlandy
 • Zakres prac: projekt, dokumentacja warsztatowa, produkcja, dostawa i montaż konstrukcji stalowej wraz ze wzmocnieniem istniejących elementów, roboty budowlane, a także dostawa i montaż elementów drabin kablowych wraz z zimną obudową ścian i dachów jako podparcie dla nowych kabli elektrycznych do zainstalowania podczas konserwacji remontowej obiektu.
 • Tonaż projektu: około 180 ton
 • Lokalizacja: IJmuiden, Niderlandy
 • Data realizacji: 2020/2021

Obrazki galerii: 

 • Project Kemsley, England (UK)

Zakres prac na projekcie: prefabrykacja i montaż rurociągów oraz montaż urządzeń technologicznych.

Tonaż projektu: 69,7 ton rurociągów, 7 ton konstrukcji wsporczej, 14,1 ton urządzeń.

Lokalizacja: Kemsley, Anglia”

Obraz zawierający transport, statekOpis wygenerowany automatycznie

Obrazki galerii: 

 

 • Projekt Earls Gate w Szkocji (Wielka Brytania) 

  Montaż instalacji oczyszczania spalin (Flue Gas Treatment). Konstrukcja wsporcza pod technologię (200 ton). Instalacja urządzeń: kanały, filtr workowy, silosy, wentylatory, przenośniki (254 tony). Realizacja 2020 rok.

Obrazki galerii: 

 • Projekt Rambervillers (Francja) - Montaż konstrukcji wsporczej pod kocioł (428 ton) oraz instalację oczyszczania spalin FGT (182 tony). Montaż urządzeń (284 tony): kanały, filtr workowy, SCR, wentylatory, silosy, przenośniki mechaniczne. Realizacja 2020 rok.  

Obrazki galerii: 


 

 • Projekt warsztatowy, dostawa i montaż konstrukcji stalowej kotłowni do papierni Palm Aalen, Niemcy, w ilości 805 ton.

  AALEN

Obrazki galerii: 

 • Projekt warsztatowy, dostawa i montaż konstrukcji stalowej wraz z obudową ścian i dachów instalacji technologicznej dla transportu materiałów hutniczych do Amsterdamu, Holandia, w ilości 1,100 ton.

  TATA

Obrazki galerii: 

 • Projekt warsztatowy, dostawa i montaż konstrukcji stalowej kotła do Annecy, Francja, w ilości 130 ton.

  ANNECY

Obrazki galerii: 

 • Dostawa konstrukcji stalowej kotła do Hooton, Wielka Brytania, w ilości 470 ton.

HOOTON

 

Zrealizowane
 • Prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowej  w ramach zadania pn.: „Budowa bloku gazowo-parowego o mocy 596 MW w PKN Orlen w Płocku”. 
  Klient: Siemens Sp. z o.o.
  Wartość kontraktu:  42 mln PLN
 • Montaż konstrukcji stalowej w ramach projektu „Budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III- Elektrownia II. 
  Klient Stal-System SA
  Wartość kontraktu: ok 12 mln PLN
 • Wykonanie prac budowlano-montażowych przy budowie IOS (Instalacji Odsiarczania Spalin) IV dla Bloków nr 1-8 w Elektrowni Kozienice. 
  Klient: Babcock-Hitachi Kabushiki Kaisha SA Oddział w Polsce.
  Wartość kontraktu: 63,9 mln PLN
 • Elektrociepłownia w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen w Płocku. Zaprojektowanie, dostawa oraz zabudowa w systemie pod klucz instalacji do katalitycznego odazotowania oraz odpylania spalin z kotłów Elektrociepłowni w Zakładzie Produkcyjnym Polskiego Koncernu Naftowego Orlen SA w Płocku. 
  Klient: PKN Orlen SA.
  Wartość kontraktu: 378 402 000 PLN.
 • Elektrownia Bełchatów. Modernizacja i remont układu głównych rurociągów parowych i wodnych Bloków nr 7-12 w Elektrowni Bełchatów. 
  Klient: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.
  Wartość kontraktu: 293 970 000 PLN.
 • Elektrownia EDF Polska w Rybniku. Podłączenie bloków 5, 6 i 8 do instalacji IMOS (Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin) w EDF Polska SA O/Rybnik. 
  Klient: EDF Polska SA
  Wartość kontraktu: 22,5 mln PLN
 • Dostawa i montaż dwóch turbozespołów o mocy 100 MWe każdy wraz z projektowaniem i robotami towarzyszącymi w Elektrociepłowni Żerań. 
  Klient: Elektrociepłownie Warszawskie SA. (PGNiG TERMIKA SA).
  Wartość kontraktu: 140 mln PLN Tz11 + 171 mln PLN Tz12.
 • Wykonanie Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w Elektrowni Rybnik SA. 
  Klient: Elektrownia Rybnik S.A.
  Wartość kontraktu: 228 mln PLN.
 • Budowa instalacji wytwarzania energii odnawialnej w oparciu o biomasę w Elektrociepłowni Białystok S.A. 
  Klient: Elektrociepłownia Białystok SA.
  Wartość kontraktu: 85 mln PLN.
 • Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA
  Klient: Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA. 
  Wartość kontraktu: 63 mln PLN.
 • Budowa instalacji nawęglania w Elektrowni Bełchatów. 
  Klient: SANDVIK Mining and Construction.
  Wartość kontraktu: 83,8 mln PLN.
 • Zaprojektowanie, budowa, dostawa maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz montaż kompletnej Instalacji Odsiarczania Spalin dla bloku Nr 10 – 500 MW. 
  Klient: Elektrownia „Kozienice” SA (ENEA Wytwarzanie SA).
  Wartość kontraktu: 75,5 mln PLN.
 • Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną przeciwprężną, dwoma kotłami szczytowymi i akumulatorem ciepła w Elektrociepłowni Bielsko-Biała EC1. 
  Klient: Południowy Koncern Energetyczny SA.
  Wartość kontraktu: 409,7 mln PLN.
 • Budowa katalitycznej instalacji odazotowania spalin dla kotłów blokowych typu OP-430 nr 10, 14, 15 oraz typu OP-380 nr 11 w EC Siekierki. 
  Klient: Vattenafall Heat Poland S.A. (PGNiG TERMIKA SA).
  Wartość kontraktu: 140 mln PLN.

 

Specjalistyczny montaż

 • Wykonanie montażu części ciśnieniowej dwóch kotłów o mocy 1100 MW w Elektrowni Neurath. 
  Klient: Hitachi Power Europe, Alstom Power  Boiler.
  Wartość kontraktu: 107,1 mln PLN.
 • Wykonanie montażu części ciśnieniowej kotła w ramach pakietu nr 1,2,4,5 dla bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów.
  Klient: ALSTOM Power Sp. z o.o.  i  Fabryka Kotłów RAFAKO SA.
  Wartość kontraktu: 59,5 mln PLN.