Walne Zgromadzenie

WZA

Na tej stronie dostępne są z ogłoszenia, projekty uchwał, formularze pełnomocnictwa oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń  Polimex Mostostal S.A.

Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex Mostostal S.A. - 25 kwietnia 2024.

Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex Mostostal S.A. - 6 maja 2024  godz. 10:00.

Link do transmisji wideo: http://ucstream.pl/polimexmostostal