Struktura

W skład Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wchodzi Polimex Mostostal S.A. jako podmiot dominujący oraz spółki zależne i stowarzyszone o profilach: produkcyjnym i usługowym w sektorze energetycznym, nafta, chemia i gaz, budownictwo przemysłowe i produkcja, w tym najważniejsze Polimex Energetyka Sp. z o.o., Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o., Polimex Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k., Mostostal Siedlce Sp. z o.o. Sp. k., Polimex Infrastruktura Sp. z o.o., Polimex Operator Sp. z o.o. Sp. k. i Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k., Stalfa Sp. o. o. i Czerwonogradzki Zaklad Konstrukcji Stalowych Sp. z d.o.

Struktura PxM SA PL

Do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal należą również spółki: Polimex-Mostostal ZUT Sp. z o.o., Polimex-Mostostal Ukraina Spółka z o. o., Polimex-Mostostal Wschód Sp. z o.o. i Energomnontaż Północ Bełchatów Sp. z o.o.