Struktura

W skład Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wchodzi „Polimex-Mostostal” SA jako podmiot dominujący oraz spółki zależne i stowarzyszone o profilach: produkcyjnym, handlowym i usługowym w sektorze energetycznym, nafta, chemia i gaz, budownictwo przemysłowe i produkcja, w tym najważniejsze Polimex Energetyka Sp. z o.o., Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o., Polimex Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k., Mostostal Siedlce Sp. z o.o. Sp. k., Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.

Struktura PxM SA PL

Do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal należą również spółki: Polimex Opole Sp. z o.o. Sp.k. , Stalfa Sp. z o.o., Polimex-Mostostal ZUT Sp. z o.o., Polimex-Mostostal Ukraina Spółka z o. o., Czerwonogradzki Zakład Konstrukcji Stalowych Spółka z d.o., Polimex-Mostostal Wschód Sp. z o.o.