Wskaźniki finansowe

Wybrane dane finansowe za IIIQ 2019 r. w mln PLN
Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal

 

w mln PLN I-IIIQ 2018 r. I-IIIQ 2019 r.
Przychody operacyjne 1 198 1 233
Zysk na działalności operacyjnej -9 16
EBITDA 11 42
Wynik netto 10 1

 

Komentarz

  • Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal („Grupa Kapitałowa”) wyniosły za pierwsze trzy kwartały 2019 r. 1 233 mln PLN r. i są wyższe o 35 mln PLN względem przychodów operacyjnych za pierwsze dziewięć miesięcy 2018 r.
  • EBITDA Grupy Kapitałowej za Q1-Q3 2019 roku wyniosła 42 mln PLN (co stanowi marżę EBITDA na poziomie 3,4%)
    i jest wyższa o 31 mln PLN w porównaniu do  analogicznego okresu w 2018 r.
  • Wynik netto Grupy Kapitałowej po trzech kwartałach 2019 r. jest wyższy o 11 mln PLN od wyniku w analogicznym okresie 2018 r.  i notuje dodatni poziom.
  • EBITDA Grupy Kapitałowej w samym trzecim kwartale 2019 r. wyniosła 29 mln PLN.