Wskaźniki finansowe

Wybrane dane finansowe za I H 2022 r. w mln PLN
Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal

 

w mln PLN I H 2021 r. I H 2022 r. Zmiana w %
Przychody operacyjne 976

1 904

+95%

Zysk na działalności operacyjnej 67

1 09

+63%

EBITDA 85

129

+52%

Wynik netto 46

89

+93%

 

KOMENTARZ

  • Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za I H 2022 r. wyniosły 1 904 mln PLN i są wyższe względem przychodów operacyjnych za I H 2021 r. o 928 mln PLN (+95%)
  • EBITDA Grupy Kapitałowej za I H 2022 r. wyniosła 129 mln PLN (6,8%) i jest wyższa o 44 mln PLN w porównaniu do wyniku za I H 2021 r.
  • Wynik netto Grupy Kapitałowej za I H 2022 r. jest wyższy o 43 mln PLN od wyniku za I H 2021 r. i stanowi marżę 4,7%.