Wskaźniki finansowe

Wybrane dane finansowe za 2023 r. w mln PLN
Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal

 

w mln PLN 2022 r. 2023 r. Zmiana w %
Przychody operacyjne 3784

3014

-20%

Zysk na działalności operacyjnej 167

-117

-170%

EBITDA 207

-73

-135%

Wynik netto 131

-123

-194%

KOMENTARZ

 

  • Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal 2023 r. wyniosły 3 014 mln PLN i są niższe względem przychodów operacyjnych za 2022 r. o 770 mln PLN (-20%)
  • EBITDA Grupy Kapitałowej za 2023 r. wyniosła -73 mln PLN (-2,4%) i jest niższa o 280 mln PLN w porównaniu do wyniku za 2022 r. (głównie ze względu na niższą EBITDA wygenerowaną w Segmencie Energetyka – patrz kolejny slajd)
  • Zysk na działalności operacyjnej spadł o 170% w porównaniu do wyniku za analogiczny okres 2022 r.
  • Wynik netto Grupy Kapitałowej za 2023 r. jest niższy o 254 mln PLN od wyniku za 2022 r. i stanowi marżę -4,1% (Przyczyną głównie niższy wynik Segmentu Energetyka oraz większe koszty finansowe, wynikające głównie z różnic kursowych)