Oferta

Polimex Energetyka!

Doświadczeni specjaliści oraz doskonała znajomość branży i obiektów energetycznych pozwala nam na kompleksową realizację złożonych organizacyjnie i technicznie projektów energetycznych w systemie „pod klucz” na terenie Polski i UE w szczególności dla:

 • elektrociepłowni,
 • elektrowni,
 • ciepłowni,
 • zakładów koksowniczych,
 • hut,
 • rafinerii,
 • energetyki rozproszonej,
 • ochrony środowiska,
 • i innych zakładów przemysłowych.

Usługi świadczone przez nas cechuje dbałość o jakość, bezpieczeństwo, ochronę środowiska oraz indywidualne rozwiązania przygotowane na potrzeby konkretnych projektów.

Prace wykonujemy głównie własnymi doświadczonymi siłami produkcyjnymi (monterzy, spawacze, ślusarze, malarze, elektrycy, energetycy, blacharze).

INWESTYCJE ENERGETYCZNE
 • Realizacja projektów inwestycyjnych w formule EPC dla:
  • energetyki zawodowej
  • kogeneracji – elektrociepłownie małej mocy oparte na paliwie konwencjonalnym lub biomasie.
 • Udział w projektach inwestycyjnych w kraju i za granicą jako podwykonawca.
 • Współpraca z Mostostalem Siedlce w zakresie montażu konstrukcji stalowej – wspólna realizacja projektów w formule prefabrykacja i montaż.
 • Wejście na rynek inwestycyjny w zakresie projektów związanych z rozbudową sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej i gazu.
INWESTYCJE ENERGERTYCZNE I PRZEMYSŁOWE ZA GRANICĄ
 • Wykonywanie dokumentacji warsztatowo-montażowej konstrukcji stalowych i obudów.
 • Produkcja i dostawy  konstrukcji stalowych, kanałów, zbiorników i rurociągów.
 • Dostawa materiałów lekkiej obudowy ścian i dachów wraz ze ślusarką okienno-drzwiową.
 • Montaż konstrukcji stalowych, kanałów, zbiorników i rurociągów.
 • Montaż lekkich obudów ścian i dachów.
 • Montaż rurociągów technologicznych.
 • Montaż urządzeń technologicznych (np. przenośniki, filtry, elektrofiltry, wentylatory, SCR-y, młyny itp.) .
REMONTY I MODERNIZACJE
 • Remonty oraz modernizacje części ciśnieniowych kotłów parowych i wodnych, konwencjonalnych i fluidalnych
 • Remonty i modernizacje instalacji układów pomocniczych kotła i turbiny:
  • instalacje powietrza,
  • instalacje oleju,
  • układ przygotowania i chłodzenia wody,
  • nawęglania,
  • biomasy,
  • odżużlania i odpopielania,
  • układ obiegu spalin,
  • instalacje pary.

 

 • Remonty i modernizacje instalacji oczyszczania spalin:
  • elektrofiltrów ESP,
  • filtrów workowych,
  • instalacji odsiarczania IOS,
  • instalacji odazotowania SCR/SNCR.

 

 • Remonty i diagnostyka urządzeń i instalacji elektrycznych
SERWIS - MODEL PROCESU
 • Bieżąca obsługa maszyn
 • Serwis diagnostyczny on-line
 • Wizualizacja procesów serwisowych i integracja z systemami Klienta
 • Pełna profilaktyka urządzeń we wszystkich obszarach serwisu
 • Odpowiedzialność za dyspozycyjność maszyn i urządzeń
 • Proponowanie zakresów oraz terminów prac remontowych
 • Planowanie potrzeb modernizacyjnych i inwestycyjnych
 • Serwis gwarancyjny nowych bloków energetycznych