Raporty bieżące

25
Listopada
2022

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 32/2022
03
Listopada
2022

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej Emitenta.

Raport bieżący nr 31/2022
24
Października
2022

Wystawienie aneksów do gwarancji bankowych.

Raport bieżący nr 30/2022
21
Października
2022

Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii S i zmiana wysokości kapitału zakładowego.

Raport bieżący nr 29/2022
27
Września
2022

Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.

Raport bieżący nr 28/2022
27
Września
2022

Zawarcie istotnych umów przez Emitenta.

Raport bieżący nr 27/2022
26
Września
2022

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 26/2022
02
Sierpnia
2022

Zawarcie aneksu do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych.

Raport bieżący nr 25/2022
14
Lipca
2022

Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii S i zmiana wysokości kapitału zakładowego.

Raport bieżący nr 24/2022
27
Czerwca
2022

Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.

Raport bieżący nr 23/2022
21
Czerwca
2022

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 22/2022
15
Czerwca
2022

Odstąpienie od istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 21/2022
08
Czerwca
2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki

Raport bieżący nr 20/2022
08
Czerwca
2022

Treść uchwał, które nie zostały podjęte przez ZWZ Spółki

Raport bieżący nr 19/2022
08
Czerwca
2022

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki

Raport bieżący nr 18/2022