Raporty bieżące

15
Marca
2023

Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.

Raport bieżący nr 10/2023
09
Lutego
2023

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta.

Raport bieżący nr 9/2023
01
Lutego
2023

Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii S i zmiana wysokości kapitału zakładowego.

Raport bieżący nr 8/2023
01
Lutego
2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki.

Raport bieżący nr 7/2023
01
Lutego
2023

Treść uchwał, które nie zostały podjęte przez NWZ Spółki.

Raport bieżący nr 6/2023
01
Lutego
2023

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki.

Raport bieżący nr 5/2023
27
Stycznia
2023

Wystawienie aneksów do gwarancji bankowych.

Raport bieżący nr 4/2023
12
Stycznia
2023

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023.

Raport bieżący nr 3/2023
11
Stycznia
2023

Zawarcie aneksu do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

Raport bieżący nr 2/2023
04
Stycznia
2023

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 1/2023
22
Grudnia
2022

Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.

Raport bieżący nr 34/2022
20
Grudnia
2022

Zawarcie aneksu do istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 33/2022
25
Listopada
2022

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 32/2022
03
Listopada
2022

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej Emitenta.

Raport bieżący nr 31/2022
24
Października
2022

Wystawienie aneksów do gwarancji bankowych.

Raport bieżący nr 30/2022