Raporty bieżące

20
Maja
2024

Zawarcie istotnej umowy podwykonawczej przez Emitenta.

Raport bieżący nr 27/2024
20
Maja
2024

Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki.

Raport bieżący nr 26/2024
17
Maja
2024

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Emitenta.

Raport bieżący nr 25/2024
08
Maja
2024

Uzupełnienie informacji dot. powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Raport bieżący nr 24/2024
07
Maja
2024

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki.

Raport bieżący nr 23/2024
07
Maja
2024

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Raport bieżący nr 22/2024
07
Maja
2024

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki.

Raport bieżący nr 21/2024
25
Kwietnia
2024

Wystawienie aneksów do gwarancji bankowych.

Raport bieżący nr 20/2024
25
Kwietnia
2024

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki oraz ogłoszenie przerwy w obradach.

Raport bieżący nr 19/2024
22
Kwietnia
2024

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki oraz ogłoszenie przerwy w obradach.

Raport bieżący nr 18/2024
17
Kwietnia
2024

Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii S i zmiana wysokości kapitału zakładowego.

Raport bieżący nr 17/2024
17
Kwietnia
2024

Uzupełnienie informacji dot. powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Raport bieżący nr 16/2024
16
Kwietnia
2024

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Raport bieżący nr 15/2024
16
Kwietnia
2024

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki oraz ogłoszenie przerwy w obradach.

Raport bieżący nr 14/2024
10
Kwietnia
2024

Informacja o zmianie wyniku projektu realizowanego przez Spółkę.

Raport Bieżący nr 13/2024