Raporty bieżące

15
Września
2021

Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki

Raport bieżący nr 37/2021
31
Sierpnia
2021

Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny Emitenta

Raport bieżący nr 36 / 2021
18
Sierpnia
2021

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 35/2021
12
Sierpnia
2021

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

Raport bieżący nr 34/2021
05
Sierpnia
2021

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 33/2021
19
Lipca
2021

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta oraz podmiot zależny Emitenta

Raport bieżący nr 32/2021
01
Lipca
2021

Zawarcie aneksu do Umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

Raport bieżący nr 31/2021
01
Lipca
2021

Zawarcie istotnych umów przez Emitenta oraz spółki zależne od Emitenta

Raport bieżący nr 30/2021
25
Czerwca
2021

Zawarcie aneksu do Umowy o linię gwarancyjną

Raport bieżący nr 29/2021
23
Czerwca
2021

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 28/2021
23
Czerwca
2021

Zawarcie istotnych umów przez Emitenta

Raport bieżący nr 27/2021
10
Czerwca
2021

Zawarcie aneksu do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

Raport bieżący nr 26/2021
09
Czerwca
2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki

Raport bieżący nr 25/2021
09
Czerwca
2021

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki

Raport bieżący nr 24/2021
02
Czerwca
2021

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 23/2021