Raporty

29
Stycznia
2021

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 8/2021
20
Stycznia
2021

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021.

Raport bieżący nr 7/2021
15
Stycznia
2021

Uzupełnienie informacji dotyczących Członka Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 6/2021
07
Stycznia
2021

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 5/2021
07
Stycznia
2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

Raport bieżący nr 4/2021
07
Stycznia
2021

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

Raport bieżący nr 3/2021
07
Stycznia
2021

Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 2/2021
05
Stycznia
2021

Zawarcie aneksu do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

Raport bieżący nr 1/2021
28
Grudnia
2020

Zawarcie dokumentów dotyczących spłaty długu objętego procesem restrukturyzacji finansowej oraz dotyczących pozyskania trzech nowych linii gwarancyjnych na rzecz Spółki i jej podmiotów powiązanych i wynikających z nich zmiany do warunków finansowania GK

Raport bieżący nr 63/2020
14
Grudnia
2020

Zawarcie porozumienia zmieniającego i ujednolicającego warunki emisji obligacji serii B

Raport bieżący nr 62/2020
14
Grudnia
2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

Raport bieżący nr 61/2020
14
Grudnia
2020

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

Raport bieżący nr 60/2020
09
Grudnia
2020

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki oraz ogłoszenie przerwy w obradach

Raport bieżący nr 59/2020
08
Grudnia
2020

Zawarcie porozumień zmieniających i ujednolicających warunki emisji obligacji serii A

Raport bieżący nr 58/2020
20
Listopada
2020

Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartały 2020 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową