Energomontaż - Północ Bełchatów w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal

EMPB

 

W dniu 29 października 2019 r. Polimex Mostostal S.A. zwiększył swój pakiet akcji Energomontaż - Północ Bełchatów Sp. z o. o. do 55% i tym samym przejął kontrolę nad Spółką.

Nowa Spółka Polimeksu Mostostalu doskonale wpisuje się w zakres działalności i kompetencje Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, w tym w zakresie działalności produkcyjno- montażowej.

Energomontaż - Północ Bełchatów  Sp. z o.o. należy do grupy dużych przedsiębiorstw budowlano-montażowych, specjalizujących się w produkcji i montażu konstrukcji stalowych, urządzeń energetycznych oraz kompleksowym wykonawstwie obiektów przemysłowych.

Ponad 200 osobowa, własna załoga, składa się z doświadczonej kadry kierowniczej i administracji oraz doskonale przygotowanych pracowników bezpośrednio produkcyjnych, którzy są gwarantami terminowych i dobrych jakościowo realizacji robót. Odbiorcą produktów i usług Energomontaż - Północ Bełchatów są firmy polskie i zagraniczne. Spółka realizuje zadania kompleksowe, tzw. „pod klucz” z montażem skomplikowanych technologii, wyposażeniem i rozruchem zakładów, ale wykonuje również elementy konstrukcji stalowych, kanałów, rurociągów, zbiorników i innych urządzeń przemysłowych.

Działalność Energomontaż - Północ Bełchatów koncentruje się w czterech podstawowych obszarach: generalne wykonawstwo, produkcja, montaż, remonty i modernizacje.

Pracownicy firmy posiadają szereg uprawnień zawodowych. Jedną z kluczowych grup zawodowych są spawacze posiadający m.in. uprawnienia zgodnie z EN 287-1 dla metod: 111, 141, 141/111, 135 (136) oraz 121 do spawania gatunków materiałów Grupy 1÷11.Dla wymienionych wcześniej metod spółka nasza posiada zaświadczenie GSI SLV w oparciu o normę DIN 18800-7 dopuszczające do wykonywania robót spawalniczych dla kontrahentów z zagranicy.