Kontrakt na budowę nowego bloku energetycznego w Puławach podpisany

Podpisanie umowy Puławy

 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. oraz konsorcjum firm: Polimex-Mostostal S.A., Polimex Energetyka Sp. z o.o. i SBB ENERGY S.A. podpisali 25 września 2019 r. kontrakt na budowę nowego bloku energetycznego w Puławach. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 1,16 mld zł netto.

Inwestycję podjęto w celu zapewnienia Grupie Azoty PUŁAWY ciągłości dostaw energii cieplnej dla instalacji chemicznych oraz intensyfikacji produkcji energii elektrycznej do wysokości potrzeb zakładu. Zastępujący dotychczasowe dwa wyeksploatowane bloki węglowe z lat 60. nowoczesny blok energetyczny zapewni 100 MW energii elektrycznej i 300 MW ciepła. Jednocześnie pozwoli na spełnienie norm emisyjnych wymaganych w związku z wejściem w życie od 16 sierpnia 2021 r. konkluzji BAT zgodnych z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

„- To dla nas bardzo ważny moment. Budowa nowego bloku opartego o węgiel kamienny jako paliwo lokalne zapewni bezpieczeństwo energetyczne Spółki w długim horyzoncie czasowym. To także ważna wiadomość dla społeczności lokalnej – Grupa Azoty PUŁAWY ogrzewa wszak miasto. Chcę też zaznaczyć, że ten projekt gwarantuje mniejszą emisję do środowiska w porównaniu z poprzednim rozwiązaniem, od którego Spółka odstąpiła w 2017 roku" – podkreśla Prezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY, dr Krzysztof Bednarz.

„- Cieszy nas fakt, że nasza firma została wybrana do budowy tego kluczowego projektu dla Grupy Azoty jak i całego województwa lubelskiego. Jest to kolejny, ważny w skali kraju projekt energetyczny realizowany przez Grupę Kapitałową Polimex Mostostal.” – powiedział Krzysztof Figat Prezes Zarządu Polimex Mostostal S.A.

Nowy blok energetyczny będzie wybudowany na terenie zakładowej elektrociepłowni. Realizacja inwestycji potrwa 36 miesięcy. Powstanie blok upustowo-kondensacyjny z kotłem pyłowym węglowym, z zamkniętym układem chłodzenia z chłodniami wentylatorowymi mokrymi. Kondensator zostanie zaprojektowany na 50% kondensacji ze względu na stały odbiór par technologicznych przez odbiorców zewnętrznych. Ponadto nowy blok energetyczny będzie posiadał zintegrowaną instalację SCR dla redukcji tlenków azotu. Założono też zastosowanie układu odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną.

Obrazki galerii: