Naftoremont Naftobudowa, Spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal została wybrana do realizacji kolejnej inwestycji zwiększającej bezpieczeństwo energetyczne Polski

PERN

 

PERN rozstrzygnął przetarg na budowę zbiorników na paliwa w bazach w Emilianowie i Małaszewiczach. To element realizacji II etapu rozbudowy pojemności na produkty naftowe Spółki. Rozbudowa wpisuje się w kluczowe założenia strategii PERN do 2022 roku.

Przypomnijmy, że w ramach tego etapu trwa już budowa zbiornika o pojemności 32 tys. m³ w Koluszkach. Jednocześnie rozpoczęła się już procedura wyboru wykonawcy na budowę dwóch zbiorników oraz infrastruktury im towarzyszącej w bazie paliw w Dębogórzu. Każdy zbiornik ma mieć pojemność 32 tys. m³.  Drugi etap rozbudowy pojemności zwiększy pojemność baz paliwowych PERN łącznie o 222 tys. m³, czyli o około 12 proc.

Zakres prac w realizacji tego projektu to kompletne wykonanie trzech zbiorników. Jeden 32 tys. m3 w bazie paliw Małaszewicze oraz dwa zbiorniki po 10 tys. m2 w bazie paliw Emilianów. Generalny wykonawca, czyli konsorcjum Naftoremont-Naftobudowa oraz AGAT wykona prace ziemne, fundamentowe, kompletną infrastrukturę około zbiornikową, branżę elektryczną i AKPiA.  W ramach tylko swojego zakresu Spółka Naftoremont-Naftobudowa wyprodukuje, dostarczy i zamontuje wszystkie trzy zbiorniki z pełnym zabezpieczeniem antykorozyjnym i p. poż. Łączna wartość prac Konsorcjum to 107 mln PLN z czego zakres dla Spółki to prawie 56 mln złotych netto.

Zbiornik 32 tys. m2 to nasz typowy zbiornik wykonywany na bazach w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej, który jest powieleniem już zamontowanych 4 zbiorników i montowanego 5 w Koluszkach. Zbiorniki 10 tys.m3 to mniejszej pojemności zbiorniki magazynowe montowane również metodą tradycyjną przez doświadczone zespoły montażowe Naftoremont Naftobudowa.

Rozbudowa pojemności na paliwa to jedna z Megainwestycji PERN, które wynikają z przyjętej przez Radę Ministrów Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym i znajdują swoje odzwierciedlenie w strategii Spółki do 2022 roku. Naftoremont-Naftobudowa ma największe kompetencje w tym obszarze.

Termin realizacji zbiorników to 14 miesięcy (60 tygodni) od dnia podpisania umowy do pełnego napełnienia produktem.

Ogólnie projekt zwiększy strategiczną pojemność magazynów PERN o kolejne 52 tys. m3.