Naftoremont-Naftobudowa zbuduje dla PERN zbiorniki magazynowe wraz z infrastrukturą w bazie paliw w Koluszkach oraz Nowej Wsi Wielkiej.

News

 

PERN SA zawarł umowę z Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o. o., spółką należącą do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Przedmiotem realizacji inwestycji jest budowa czterech zbiorników magazynowych dla paliw płynnych o łącznej pojemności 128 tys. m³, w następujących sekwencjach: dwa zbiorniki o pojemności 32.000 m³ każdy w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach oraz dwa zbiorniki o pojemności 32.000 m³ każdy w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej.
Naftoremont-Naftobudowa zbuduje dla PERN zbiorniki magazynowe wraz z infrastrukturą w bazie paliw w Koluszkach oraz Nowej Wsi Wielkiej.

Obydwie budowy realizowane będą wspólnie ze spółką AGAT SA na mocy zawartej umowy konsorcjum, w którym Naftoremont-Naftobudowa występuje w roli lidera.

„Zawarta umowa otwiera nowy okres współpracy ze spółką PERN w zakresie realizacji zbiorników magazynowych na paliwa płynne. Kontrakt wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal i potwierdza aktywność spółek na rynku projektów przemysłowych. Cieszy nas fakt, że będziemy mieli swój udział w kolejnej, tak ważnej dla naszego kraju, inwestycji. Mamy do tego odpowiednie zasoby i kompetencje” – powiedział Antoni Józwowicz prezes zarządu „Polimex-Mostostal” SA.

Realizacja projektu budowy zbiorników jest jednym z kluczowych elementów gwarantujących bezpieczeństwo energetyczne kraju. Jako Spółka Skarbu Państwa, PERN zobowiązany jest do zapewnienia zasobów magazynowych umożliwiających realizację przyjętej polityki składowania zapasów obowiązkowych. Także skala wzrostu rynku paliwowego wynikająca z bardzo dobrej koniunktury gospodarczej oraz skutecznej walki z „szara strefą” w obrocie paliwami spowodowała wzrost zapotrzebowania klientów na pojemności magazynowe przeznaczone do  składowania zapasów obowiązkowych i zapasów operacyjnych przez uczestników rynku paliwowego,.

„Zwiększenie oferowanych na potrzeby rynku pojemności magazynowych dla ropy naftowej i paliw, a także rozbudowa całej infrastruktury Grupy PERN SA – to największe wyzwania stojące przed naszą spółką w najbliższych latach. To także nasze zobowiązania wynikające ze strategii oraz realizacja polityki rządowej dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”- powiedział Rafał Miland, Wiceprezes Zarządu PERN SA.

„Podpisana umowa pozwoli nam zaoferować nowe pojemności dla paliw już w końcu 2018 roku. Wychodzimy tym samym naprzeciw potrzebom naszych klientów.” – dodał Miland.

Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o., to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal świadcząca usługi remontowe, modernizacyjne i inwestycyjne dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego, chemicznego i gazowniczego w Polsce i za granicą. Ponadto prowadzi inwestycje w formule generalnego wykonawcy jak również EPC (pod klucz) oraz prace w branży mechanicznej, antykorozyjnej i izolacyjnej.