Największy kontrakt w historii Polimex Mostostal oraz Naftoremont-Naftobudowa obejmujący wykonanie prac w sektorze Oil&Gas

P1

 

W dniu 5 lipca 2023 konsorcjum spółek, w skład którego wchodzą: Polimex Mostostal, Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal oraz KTI Poland S.A. zawarły umowy z ORLEN S.A.  na realizację zadania pn.: „PAKIET K-003 z zakresu OSBL pakietu rozbudowy instalacji Olefin”.

– „Podpisane dziś przez nas umowy to największy kontrakt w historii Polimex Mostostal oraz Naftoremont-Naftobudowa obejmujący wykonanie prac w sektorze Oil&Gas. Projekt zakłada wykonanie wielobranżowych prac w formule EPC w zakresie rozbudowy infrastruktury OSBL dedykowanej dla kompleksu Olefin III oraz części infrastruktury zapewniającej dalsze możliwości funkcjonowania i rozwoju Zakładu Głównego Orlen SA. w Płocku. Zaufanie jakim obdarzył nas Zamawiający i powierzenie nam realizacji tej inwestycji to dla nas wyróżnienie, ale również ogromna odpowiedzialność.  Mamy kompetencje i zasoby, potwierdzone na projektach rafineryjnych realizowanych dla klientów zarówno w kraju jak i za granicą. Jesteśmy w stanie zorganizować front robót opierając się na sprawdzonych zespołach projektowych z wieloletnim doświadczeniem w pracy dla największych europejskich rafinerii. Dzisiejsza umowa to dowód na to, że polska firma z sukcesem konkuruje z największymi międzynarodowymi wykonawcami EPC na całym świecie.” – powiedział Krzysztof Figat Prezes Zarządu Polimex Mostostal S.A. i Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o.

 

– „Kompleks Olefiny III będzie najnowocześniejszym zakładem petrochemicznym w Europie, który umocni ORLEN na pozycji lidera rynku tworzyw sztucznych w regionie. Podpisany dziś kontrakt z konsorcjum Naftoremont-Naftobudowa, Polimex Mostostal i KTI na budowę infrastruktury niezbędnej do realizacji projektów rozwojowych w Płocku, w tym Olefin, jest kolejnym kamieniem milowym tego przedsięwzięcia. Dokonaliśmy skrupulatnej oceny rynku, aby wyłonić najlepszych wykonawców, którzy dysponują odpowiednim potencjałem gwarantującym efektywną realizację zadania. Cieszę się, że dzięki zawartej umowie będziemy mieli okazję do współpracy przy realizacji inwestycji mającej znaczenie dla całej polskiej gospodarki.”mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN S.A.

 

Przedmiotem Umów jest wykonanie prac wielobranżowych w formule EPC w ramach zakresu rzeczowego Pakietu K-003, obejmujących wykonanie projektu wykonawczego, budowlanego, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i użytkowanie, wykonanie analiz, ekspertyz i inwentaryzacji koniecznych dla budowy instalacji pochodni, estakad, rurociągów mediów technologicznych, energetycznych i pomocniczych, stację redukcyjną gazu, orurowania podziemnego, wykonanie linii średniego i niskiego napięcia, dróg, pompowni ppoż. i innych prac, które są wymagane do prawidłowego użytkowania i eksploatacji przedmiotu umowy przewidzianych do wykonania w konsekwencji rozstrzygnięcia postępowania prywatnego pn.: „PAKIET K-003 z zakresu OSBL pakietu rozbudowy instalacji Olefin”. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie około 24.000 ton konstrukcji stalowych, 7.500 ton rurociągów nadziemnych i 60 km instalacji sieci podziemnych. Prace będą prowadzone w reżimie zakładu czynnego, z zachowaniem rygorystycznych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i jakości, w okresie 45 miesięcy od dnia podpisania Umów. Łączne, szacunkowe wynagrodzenie z tytułu Umów wynosi 3.872.000.000 PLN netto, z czego wynagrodzenie przypadające na Emitenta i jego podmiot zależny wynosi 88,7% wartości całego zadania.

Obrazki galerii: