Nowy członek rady nadzorczej „Polimex-Mostostal" SA

News

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Polimex-Mostostal” SA powołało do rady nadzorczej „Polimex-Mostostal” Pana Andrzeja Józefa Kanię.

Pan Andrzej Kania jest od wielu lat związany z sektorem energetycznym i paliwowym jako menadżer, członek rad nadzorczych i radca ministra.

Od maja br. Pan Andrzej Kania pełni funkcję członka zarządu ds. technicznych Biura Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT SA.

Jest ekspertem łączącym techniczne kompetencje zawodowe z wiedzą z zakresu administracji, ekonomii i finansów w obszarach paliw i energii oraz budowy infrastruktury technicznej.

Posiada  bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi dużej skali i ryzyka.

Pełnił wysokie funkcje zarządcze w obszarze oceny i realizacji inwestycji, m. in. w strategicznej z punktu widzenia magazynowania paliw spółce OLPP jak również Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako menadżer wysokiego szczebla kadry kierowniczej m. in. w spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej w Warszawie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, a także Operatorze Logistycznym Paliw Płynnych Sp. z o.o. w Płocku. Wiedzę z zakresu administracji zdobył pełniąc funkcje kierownicze w Departamencie Energetyki Ministerstwa Gospodarki oraz Urzędzie Regulacji Energetyki w Warszawie.

Pan Andrzej Kania ukończył studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Posiada tytuł magistra inżyniera specjalności chemia i technologia organiczna, Politechniki Rzeszowskiej.

Pan Andrzej Kania zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek. W radzie nadzorczej Polimex-Mostostal zastąpił Panią Martę Zygmunt, która złożyła rezygnację.

Aktualny skład rady nadzorczej Polimex-Mostostal to: przewodniczący RN Wojciech Kowalczyk, wiceprzewodniczący RN Bartłomiej Kurkus, sekretarz RN  Andrzej Sokolewicz oraz członkowie RN: Andrzej Komarowski, Andrzej Kania, Paweł Mazurkiewicz, Konrad Milczarski.