Nowy kontrakt drogowy na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal

koźmin

 

5 maja 2022 roku zarządy spółek działających w Konsorcjum Polimex Mostostal oraz Polimex Infrastruktura zawarły umowę ze Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Krajowych i Autostrad na zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Koźmin Wielkopolski w ciągu drogi krajowej nr 15”

Cieszy nas powrót do współpracy z największym klientem publicznym w Polsce, jakim jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to już trzecie zadanie realizowane przez nas z rządowego programu budowy 100 obwodnic.  W 2021 roku umowy rozpoczęliśmy budowę obwodnicy Brzezia w ciągu drogi krajowej 25 oraz budowę obwodnicy miejscowości Grzymiszew w ciągu drogi krajowej nr 72.Mamy profesjonalny i doświadczony w budownictwie drogowym zespół inżynierów i wszystkie niezbędne zasoby by realizować tego typu projekty.  – powiedział Krzysztof Figat Prezes Zarządu Polimex Mostostal S.A.

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości około 6 km. Dzięki obwodnicy z Koźmina Wielkopolskiego zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy. Nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg w samym mieście. Inwestycja ma poprawić również warunki i bezpieczeństwo przejazdu m.in. między Jarocinem a Trzebnicą, a także pomiędzy Poznaniem i Wrocławiem. Na tym odcinku DK15 będzie istotnym połączeniem korytarzy dróg ekspresowych S5 i S11.

Wartość netto kontraktu wynosi: netto 61.957.656,33 PLN.

Zakończenie robót planowane jest w drugiej połowie 2025 r.

 

GDDK

źródło:https://www.gov.pl/web/gddkia-poznan/umowa-na-budowe-obwodnicy-kozmina-wielkopolskiego-podpisana

Koźmin