Nowy kontrakt Naftoremont Naftobudowa z PKN Orlen

orlen

 

Dnia 27 marca 2020 r.  Spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal - Naftoremont Naftobudowa Sp. z o.o. podpisała z PKN Orlen umowę na wykonanie w formule EPC, robót dotyczących infrastruktury „Instalacji Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku”.

Wynagrodzenie za wykonanie prac ma charakter zryczałtowany i wynosi 106.80 mln PLN netto. Umowa przewiduje dodatkowe wynagrodzenie w maksymalnej wysokości 13.15 mln PLN netto w przypadku potrzeby realizacji wyszczególnionych prac projektowych i wykonawczych o charakterze ewentualnym.

Instalacja Visbreakingu służy w rafineriach do m.in. uzysku dodatkowej ilości tzw. produktów lekkich
z procesu termicznego rozkładu gudronu, czyli oleju ciężkiego będącego pozostałością procesu destylacji próżniowej ropy naftowej. W wyniku procesu destylacji mieszaniny poreakcyjnej uzyskuje się frakcje benzynowe i oleju napędowego. Natomiast powstały w trakcie procesu gaz jest oddzielany i po oczyszczeniu z zawartości związków siarki zostaje wykorzystany jako paliwo technologiczne do podgrzewania surowca (ropy) w procesach rafinacji. Rurociągi OSBL pozwolą połączyć nowo budowaną instalację Visbreakingu z istniejącymi obiektami (infrastrukturą) zlokalizowanymi na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku.

Dla Naftoremont Naftobudowa to kolejny ważny kontrakt z PKN Orlen. Kolejny, wielobranżowy (po zadaniu na budowę rurociągów magistralnych, estakad i dróg poza Instalacją Podstawową Metatezy w ramach zadania inwestycyjnego nr 13114 p.n. "Budowa Metatezy wraz z infrastrukturą w PKN Orlen SA" - formuła EPC) projekt Spółki w formule EPC w Polsce.