Nowy projekt Naftoremont Naftobudowa realizowany z Funduszy Europejskich

unia

 

dofinansowanie

 

Naftoremont – Naftobudowa Sp. z o.o., spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii prefabrykacji konstrukcji stalowych, rurociągów i elementów urządzeń ciśnieniowych opartej o wyniki analizy numerycznej”.

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii prefabrykacji elementów stalowych, rurociągów i elementów urządzeń ciśnieniowych (zbiorników) w wyniku przeprowadzonych prac rozwojowych oraz określenie wymagań niezbędnych do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej Spółki.

Realizacja projektu pozwoli na rozwój zaplecza technicznego i technologicznego Spółki  w zakresie nowych technologii spawania. Przedsięwzięcie będzie sprzyjać wzrostowi innowacyjności w regionie, a także umożliwi zwiększenie dochodu ludności. W swoim aspekcie długofalowym realizacja projektu umocni wśród odbiorców Spółki przekaz, iż Podkarpacie jest regionem zdolnym do wytwarzania innowacji i sprzyjającym dla rozwoju firm.

Wartość projektu:   4 135 360,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:   1 451 704,00 PLN