Oświadczenie Zarządu „Polimex-Mostostal” SA

News

 

 „Polimex-Mostostal” SA jako Lider Konsorcjum podjął decyzję o nieskładaniu odwołania od decyzji wyboru przez Elektrownię Ostrołęka generalnego wykonawcy budowy elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW

W odniesieniu do informacji prasowej Rafako S.A., opublikowanej 16 kwietnia 2018 roku, Zarząd „Polimex-Mostostal” SA oświadcza, że po przeprowadzeniu szczegółowej analizy dokumentacji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego wyboru przez Elektrownię Ostrołęka konsorcjum firm GE Power i Alstom Power System na generalnego wykonawcę budowy elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW, w tym materiału przesłanego przez naszego partnera konsorcjum, tj. Rafako S.A., w zakresie możliwości składania odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, nie znaleźliśmy podstaw na złożenie skutecznego odwołania od dokonanego przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w celu pozyskania przedmiotowego zamówienia publicznego przez nasze Konsorcjum.