Oświadczenie Zarządu Polimex Mostostal S.A.

news

 

W sprawie publikacji nieprawdziwych informacji na temat Spółki zawartych w artykule jaki ukazał się na łamach strony internetowej www.tokfm.pl z dnia 3 sierpnia 2019 r.

Artykuł opublikowany na stronach tokfm.pl http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,25054417,ten-wyrok-moze-byc-dla-pis-ogromnym-problemem-sad-wstrzymuje.html zawiera informacje niezgodne z prawdą i działa ze szkodą na wizerunek i dobre imię Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal.

Przetarg na budowę bloku energetycznego - bloku C w Ostrołęce został rozstrzygnięty w kwietniu 2018 r. Zarówno Spółka Polimex Mostostal S.A. jak i żadna ze spółek od niej zależnych nie są wykonawcami budowy tej inwestycji.

Nieprawdą jest, że Spółka jest też wiodącym pracodawcą na terenie Ostrołęki.

Nieprawdą jest, że brak umowy na realizację tej inwestycji czy prace podwykonawcze i przerwanie budowy zagraża bezpieczeństwu finansowemu Spółki.

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal to jedna z największych polskich firm inżynieryjno-budowlanych. Generalny wykonawca w zakresie budownictwa przemysłowego. Przedsiębiorstwo realizuje specjalistyczne inwestycje w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, petrochemicznej, gazowej oraz ochrony środowiska. Jest producentem i eksporterem konstrukcji stalowych, krat pomostowych oraz zajmuje się cynkowaniem i malowaniem konstrukcji stalowych. Dywersyfikujemy swoje działania zarówno w odniesieniu do wielkości projektów jak i sektorów gospodarki w jakich działamy. Jesteśmy obecni w szeroko rozumianym budownictwie i infrastrukturze zarówno w kraju jak i za granicą.

Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej, w tym spółki Polimex Mostostal S.A. jest stabilna, a perspektywy rozwoju pozwalają nam optymistycznie patrzeć na naszą przyszłość.  

W związku z tym, że publikowanie tego typu nieuzasadnionych informacji sugerujących ryzyko upadłości Spółki może mieć negatywny wpływ na wizerunek Spółki, Zarząd wystosował pismo do wydawcy portali tokfm.pl z żądaniem natychmiastowego sprostowania tego artykułu oraz zawartych w nim nieprawdziwych i szkodliwych dla Polimex Mostostal S.A. informacji.

Jednocześnie wydawca został poinformowany, że w przypadku niezastosowania się do powyższego oczekiwania Spółka podejmie dalsze kroki prawne w celu realizacji uprawnień przewidzianych przepisami prawa.