Oświadczenie Zarządu Polimex Mostostal S.A.

projekt

 

Spółka Polimex Mostostal S.A. realizuje projekt „Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach” dla Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Projekt  w Puławach to strategiczna inwestycja dla bezpieczeństwa energetycznego nie tylko regionu, ale również Polski. W ramach wykonywania zobowiązań wynikających z kontraktu Polimex Mostostal S.A. powierzył funkcje projektowe firmie Inwat sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Opóźnienia w wykonywaniu prac projektowych oraz błędy projektowe doprowadziły do sytuacji, w której Spółka Polimex Mostostal S.A. była zmuszona do odstąpienia od umowy ze spółką Inwat Sp. z o. o., o czym poinformowaliśmy Raportem bieżącym nr 1/2020 w dniu 2 stycznia 2020 r.

Polimex Mostostal S.A. dla zachowania bezpieczeństwa i ciągłości projektu oraz prawidłowego wykonania umowy z Zamawiającym, po uzyskaniu niezbędnych zgód, podpisaliśmy umowę z nowym projektantem - Biurem Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt – Katowice” S.A. z siedzibą w Katowicach, o czym poinformowaliśmy Raportem bieżącym nr 4/2020 w dniu 20 stycznia 2020 r.

Zakończenie umowy z Inwat sp. z o.o. i zmiana projektanta na tym etapie nie ma wpływu na zaplanowany harmonogram realizacji projektu w Puławach.