Polimex Infrastruktura wykona przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku biurowego z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Pory 80 w Warszawie

Innogy

W dniu 13 maja br. konsorcjum firm Polimex Mostostal S.A. (Partner Konsorcjum) i Polimex Infrastruktura sp. z o.o.(Lider Konsorcjum) podpisało umowę ze spółką innogy Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pięknej 46 w Warszawie na „Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku biurowego z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Pory 80 w Warszawie zgodnie z dokumentacją projektową dostarczoną przez Zamawiającego” o wartości 44.980.000 zł netto.

Zakres umowy obejmuje wybudowanie budynku biurowego z lokalem gastronomicznym - kantyną na parterze, parkingiem podziemnym, pomieszczeniami technicznymi na poziomie -1. Budynek  VI kondygnacyjny, o pow. użytkowej 5 732,2 m2 i kubaturze całkowitej 23 760, 44 m3 wraz z elementami najbliższego projektowanego zagospodarowania terenu tj.: parkingiem terenowym na 60 samochodów w tym 3 miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, 4 miejscami do ładowania aut elektrycznych oraz dojściami i chodnikami do projektowanego obiektu, garaż na 4 samochody, a także rampą zjazdową do projektowanego garażu podziemnego.

Nowy biurowiec Innogy będzie charakteryzował się estetyczną i funkcjonalną bryłą budynku. W projekcie zaplanowano, zgodnie z najnowszymi trendami ekologicznymi innowacyjne technologie m. in. fotowoltaiczne szyby zespolone w ścianach kurtynowych, autonomiczne lampy fotowoltaiczne w terenie i rozbudowany system BMS umożliwiający monitorowanie, a także zarządzanie wszystkimi urządzeniami i systemami znajdującymi się w budynku i jego otoczeniu.

Realizacja będzie wymagała wzmocnienia podłoża gruntowego za pomocą kolumn DSM czy iniekcji strumieniowej, a ze względu na otoczenie budynku przez szpital Carolina Medical Center, a także budynek serwerowni Zamawiającego. Prace będą prowadzone z ograniczeniem ich uciążliwości tj. emitowanego hałasu oraz drgań.

Termin zakończenia całości robót budowlanych, objętych Przedmiotem Umowy, Strony ustaliły na 15.04.2023 roku.

Wartość kontraktu to 44,98 mln PLN netto.