Polimex Infrastruktura zaprojektuje i zbuduje nowy Budynek Magazynowo Administracyjny Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych (CMZM) w Lesznowoli

Lesznowola

W piątek 25 listopada br. Konsorcjum spółek Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. – Lider i Polimex Mostostal S.A. – Partner oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów NIMOZ w Lesznowoli podpisali umowę na budowę nowego Budynku Magazynowo Administracyjnego Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych (CMZM) wraz z towarzyszącym mu parkiem i niezbędną infrastrukturą.

Planowana inwestycja budowy Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych w Lesznowoli obejmuje kompleks dwóch budynków oraz zagospodarowanie terenu zgodnie przeznaczeniem i potrzebami obsługi komunikacyjnej zabudowy. Centralny Magazyn Zbiorów Muzealnych służyć będzie do przechowywania, badania, digitalizacji, konserwacji i upowszechniania zbiorów muzealnych.

W ramach planowanej inwestycji powstaną dwa budynki niezależne konstrukcyjnie i połączone ze sobą funkcjonalnie i przestrzennie, określone jako:

  • segment A - budynek magazynowy z podstawowym i jedynym przeznaczeniem na przechowywania zbiorów muzealnych
  • segment B - budynek wielofunkcyjny z przeznaczeniem na funkcje obsługi segmentu magazynowego (w tym także dodatkowe funkcje magazynowe), pracownie konserwatorskie i opracowywania zbiorów, administracyjne, socjalne oraz edukacyjno-konferencyjne.

Wartość kontraktu to: 143.272.709,50 PLN brutto.

Nowy Centralny Magazyn Zbiorów Muzealnych (CMZM) to wyjątkowy proekologiczny projekt, którego podstawowym założeniem jest optymalizacja projektu funkcjonalnego i połączenie wysokiej jakości ochrony zbiorów, niskiego kosztu budowy z bardzo niskim zużyciem energii podczas eksploatacji.

Termin zakończenia prac zaplanowano na listopad 2024 roku czyli 24 miesiące od podpisania umowy.

 

Lesznowola M