Polimex Infrastruktura zbuduje Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej

Centrum Ekoinnowacj

 

Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Spółka Polimex Mostostal S.A. (partner konsorcjum) oraz spółka zależna Polimex Infrastruktura sp. z o.o. (jako lider konsorcjum) podpisało umowę z Politechniką Gdańską na „Budowę budynku Centrum Ekoinnowacji wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu „Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej”.

Budynek Centrum Ekoinnowacji będzie jedną z najważniejszych jednostek naukowych w Polsce zajmujących się rozwojem proekologicznych rozwiązań i technologii środowiskowych. Inwestycja zaprojektowana jest jako wolnostojący, czterokondygnacyjny obiekt, którego kondygnacje nadziemne zajmować będą głównie sale konferencyjno-szkoleniowe, laboratoria oraz pomieszczenia biurowe, a w części podziemnej zaplanowano przestrzeń na garaż i pomieszczenia magazynowe.

„To kolejny ciekawy projekt realizowany przez naszą Grupę Kapitałową w Gdańsku. Polimex Mostostal w 2014 roku zbudował i oddał do użytkowania Europejskie Centrum Solidarności.

Teraz Polimex Infrastruktura zbuduje obiekt, który stanowić będzie zaplecze badawczo-rozwojowe dla najważniejszych specjalizacji regionu Pomorza, tj. energooszędnego budownictwa, ekoenergetyki i technologii ochrony środowiska i pierwsze w Polsce centrum realizujące ideę miast ekologicznych” – powiedział Krzysztof Figat – prezes Polimex Mostostal S.A.

Projektowany budynek Centrum Ekoinnowacji znajduje się na obszarze Kampusu Politechniki Gdańskiej. Zaprojektowany jest w sposób przyjazny dla środowiska z zastosowaniem zaawansowanych i innowacyjnych technologii, m.in. wykorzystanie nowoczesnych, proekologicznych systemów pozyskiwania energii odnawialnej takich jak: ogniwa fotowoltaiczne i  pompy ciepła. Funkcja dydaktyczna, laboratoryjna oraz badawcza zaprojektowane przez pracowników Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej pod przewodnictwem prof. Antoniego Taraszkiewicza.

Realizacja zakończy się w 18 miesięcy od daty podpisania Umowy czyli jesienią 2022 roku.

Wartość kontraktu to 79,7 mln PLN brutto tj. 64,8 mln PLN netto.