Polimex Infrastruktura zbuduje obwodnicę Ciechanowca

infra

 

W dniu 3 kwietnia br. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, a konsorcjum w skład którego wchodzą: Polimex Mostostal S.A. oraz Polimex Infrastruktura sp. z o.o. na budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy przypada na 3 czerwca 2026 roku.

Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy ma charakter ryczałtowy i wyniesie 105.148.604,64 PLN netto.

Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania obwodnicowego w wysokości 62 000 000,00 zł