Polimex Mostostal pozytywnie podsumowuje 2020 rok

wyniki 2020

 

Polimex Mostostal po raz kolejny prezentuje pozytywne wyniki finansowe
 – tym razem podsumowuje swoją działalność w 2020 roku

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal prezentuje roczne wyniki finansowe. Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wyniosły za 2020 r. 1 615 mln PLN i są wyższe o 26 mln PLN względem 2019 r. EBITDA Grupy Kapitałowej wyniosła za 2020 r. 127 mln PLN i jest wyższa o 31 mln PLN w porównaniu do 2019 r.

Wynik netto Grupy Kapitałowej za 2020 r. w wysokości 63 mln PLN jest wyższy o 12 mln PLN od wyniku za 2019 r. i stanowi 3,9% przychodów operacyjnych.

 

Wybrane dane finansowe za 2020 rok w mln PLN

w mln PLN

2019 r.

2020 r.

PRZYCHODY OPERACYJNE

1 589

1615

ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

60

90

EBITDA

96

127

WYNIK NETTO

51

63

 

„Przedstawiamy Państwu podsumowanie naszej dwunastomiesięcznej pracy – szczególnego i bardzo wymagającego dla nas wszystkich 2020 roku.

Po raz kolejny, na tle branży, nasze wyniki finansowe prezentują się korzystnie. Pomimo trudności związanych z wprowadzonym w marcu 2020 r. stanem epidemii SARS-CoV2, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal osiągnęły poziom 1 615 mln PLN.

Jako Grupa zatrudniamy prawie 4,5 tys. osób, a w 2020 roku,  dzięki dyscyplinie, zastosowanych środkach bezpieczeństwa i przede wszystkim odpowiedzialnej postawie naszych ludzi, odnotowaliśmy tylko 112 przypadków zakażenia koronawirusem wśród naszych pracowników. Mimo wciąż rosnącej liczby zachorowań i licznych absencji spowodowanych zmianą organizacji pracy we wszystkich naszych biznesach, nie została wstrzymana żadna budowa, działalność produkcyjna czy usługowa.

Grupa zbudowała solidny portfel zamówień, który na koniec grudnia 2020 r. wyniósł 5,3 mld PLN i jest wyższy o 1,4 mld PLN (tj. o 26%) od wartości jaką raportowaliśmy po III kwartałach 2020 roku. Taka perspektywa pozwala z optymizmem patrzeć na trwający 2021 rok oraz kolejne lata, a podpisane długoterminowe kontrakty zapewniają utrzymanie odpowiedniego obłożenia prac w obszarze zarówno inżynieryjnym jak i produkcji. Jesteśmy przygotowani na te i nowe kontrakty zarówno kadrowo, jak i technicznie.

Firma funkcjonowała i funkcjonuje stabilnie, choć wciąż wymaga to dużej elastyczności od nas wszystkich.” – powiedział Krzysztof Figat prezes zarządu Polimex Mostostal S.A.

„Sytuacja finansowa naszej firmy jest stabilna. Na poziomie zysku na działalności operacyjnej osiągnęliśmy wynik 90 mln PLN czyli o 30 mln wyższy w porównaniu roku ubiegłego. Wynik EBITDA, skalkulowany jako wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację, wyniósł w 2020 roku 127 mln PLN, co daje rentowność na poziomie 7,9%. To najlepszy od wielu lat wynik EBITDA naszej firmy.

Wzrost EBITDA w wynikach Grupy Kapitałowej związany jest poprawą rentowności wszystkich segmentów działalności, w tym z wyższą marżą EBITDA w Segmencie Energetyka (+35 mln PLN), osiągniętą m.in. dzięki rozpoczęciu realizacji projektów Puławy (pełna realizacja w 2020 r.) oraz Dolna Odra (początkowa faza realizacji), a także dalszej mitygacji ryzyk na projekcie Żerań.

Warto przypomnieć, że w grudniu 2020 r. dzięki zaspokojeniu wierzytelności bankowych w łącznej kwocie 80,4 mln PLN,  zakończyliśmy okres restrukturyzacji finansowej Polimex Mostostal S.A. rozpoczęty jeszcze w 2012 r.

Ten fakt, nasze działania i rozwój Spółki oraz Grupy zostały pozytywnie zweryfikowane przez rynek kapitałowy. Kurs akcji Polimex Mostostal S.A. wzrósł w 2020 roku ponad trzykrotnie z poziomu min. 1,2 PLN za akcje (kurs z 13 marca 2020 r.) do 3,72 PLN 30 grudnia 2020 r. Bieżący tydzień publikacji danych finansowych (poniedziałek 26 kwietnia 2021 r.) to kontynuacja trendu umacniania wartości Grupy na rynku finansowym – kurs akcji osiągnął w tym dniu 5,98 PLN. Dokładamy wszelkich starań by poprawić wyniki finansowe dla naszych akcjonariuszy.” – dodał Maciej Korniluk wiceprezes zarządu ds. finansowych.

 „Finiszujemy realizację naszych strategicznych projektów na Żeraniu i Terminala Naftowego w Gdańsku. Intensywnie pracujemy nad pozyskiwaniem nowych atrakcyjnych kontraktów na kolejne lata w kluczowych dla nas segmentach energetyka, infrastruktura, kubatura, nafta, chemia, gaz i produkcja. Zgodnie z założeniami Planu Rozwoju dywersyfikujemy również kierunki działania. Rozwijamy tez nasze kompetencje techniczne. Do zespołu Grupy Kapitałowej dołączyła w kwietniu br. spółka Instal-Lublin S.A.

Pracujemy nie tylko w Polsce, ale z coraz wyższą skutecznością, rozwijajmy się na rynkach zagranicznych. Udział przychodów zagranicznych wzrósł z 31% w 2019 r. do 34% w 2020 r. Chcemy, jako największa firma budowlana z polskim kapitałem, umocnić swoja pozycję również na rynkach europejskich.”   – podsumował Krzysztof Figat, prezes zarządu Polimex Mostostal S.A.